Denne nettsiden har ikke aktivert bestilling enda. Ikke registrer deg eller legg inn bestillinger her uten at du har fått beskjed om det.

Brukeravtale

Avtalen inkluderer også «Retningslinjer for personvern» som du kan lese på følgende link: https://web.booktech.no/privacy/dpa/?id=geilo365

Geilo 365 er ansvarlig for deg som kunde når du bestiller din opplevelse gjennom oss. Vi sørger for at du får nødvendig informasjon før du reiser og tar kontakt med deg dersom det oppstår vesentlige endringer vedrørende din bestilling. Dersom du har behov for å kontakte oss før eller under reiser, er vi tilgjengelige mandag-fredag 09.00-16.00. Vi kan kontaktes via telefon (+47) 32 17 80 20 eller e-post info@geilo365.no

For produkt kjøpt via Geilo 365, heretter kalt "selger".

1. Priser

1.1 Selger tar forbehold om trykkfeil og forbeholder seg retten til å justere prisene uten foregående varsel.

1.2 Prisene er oppgitt i norske kroner.

2. Bestillings- og betalingsvilkår

2.1 Betalingen skjer når bestillingen gjennomføres og bestillingen er ikke godkjent før hele beløpet er betalt.

2.2 Når bestillingen er betalt blir det sendt en kvittering på e-post, dette er også billetten til den aktiviteten du har bestilt.

2.3 Ved avbestilling eller endring vil det alltid bli kreditert til samme kort/konto som ble benyttet under betaling av ordren. Du vil motta en e-post fra oss så snart krediteringen er foretatt.

3. Avbestilling

3.1 Fra bestillerens side For å avbestille eller endre en bestilt aktivitet, må du ta direkte kontakt med selger. Avbestilling kan gjøres frem til 7 dager før aktivitetsdagen med full refusjon, minus administrasjonsgebyr på 250,- dersom ikke noe annet er spesifisert. Avbestilling mellom 2-6 dager før ankomst gir 50 % refusjon. Avbestilling mellom 0-1 dag før oppstartstidspunkt gis ingen refusjon.

Disse reglene gjelder for alle aktiviteter solgt av GEILO365

Vi anbefaler alle å ha reiseforsikring som dekker sykdom etc.

3.1.1 Utleie av sykler fra Haugastøl Turistsenter Bestillingen er bindende når leien er betalt innen tidsfristen. Dersom bestillingen ikke er betalt innen fristen slettes bestillingen. Ved avbestilling mindre enn 4 uker (6 uker ved grupper over 15 personer) før ankomst, ingen refusjon. Leien refunderes ikke ved dårlig vær.

3.1.2 For brevandring med Jøklagutane AS Avbestilling kan gjøres frem til 11 dager før aktivitetsdagen gir full refusjon minus avbestillingsgebyr 250,-. Ved avbestilling mindre enn 10 dager før aktivitetsdagen, ingen refusjon.

3.1.3 Gruppebestillinger av aktiviteter Avbestilling av grupper fra 10 personer må skje minimum 2 uker før aktivitet for full refusjon, minus administrasjonsgebyr 250,-. Avbestilling av 6-13 dager før aktivitet gis 50 % refusjon. Avbestilling 0-5 dager før aktivitet gis null refusjon.

3.1.4 Avbestilling av pakker inkl. overnatting fra bestillers side Avbestilling innen 42 dager før ankomst gis 100 % refusjon minus avbestillingsgebyr 250,-. Avbestilling mellom 41 og 7 dager før ankomst gir 50 % refusjon. Avbestilling mellom 6-2 dag før ankomst gis 25 % refusjon. Avbestilling mellom 0-1 dag før ankomst gis ingen refusjon.

3.2 Kun skriftlige avbestillinger er gyldige!

3.3 Geilo 365 avbestilling/kansellering

3.3.1 Kansellering av aktiviteten kan forekomme dersom det av sikkerhetsmessige årsaker ikke er forsvarlig å gjennomføre aktiviteten (for eksempel på grunn av været). Ved slik kansellering vil det bli gitt full refusjon med mindre partene blir enig om endring av tidspunkt for aktiviteten.

3.3.2 Selger kan avlyse aktiviteten dersom betingelser ikke er oppfylt, for eksempel minimum antall deltakere osv. Dersom dette forekommer vil bestiller få beskjed senest dagen før aktiviteten. Dersom bestiller ikke godtar endring av tidspunkt for aktiviteten vil det bli gitt full refusjon.

3.3.3 Selger forbeholder seg retten til å endre rute, uten forvarsel. Selger har ikke ansvar for tap eller utgifter pga forsinkeler, eks tog, buss, skade, sykdom, uaktsomhet, vær, streik eller andre årsaker utenfor selger. Den estimerte varigheten av turen som er angitt ved km/tid, kan endres i henhold til vei og værforhold.

4. Hvem er ansvarlig?

4.1 Bestiller er ansvarlig:

 • For å vurdere om de er fysisk og psykisk skikket til å delta på den bestilte aktiviteten.
 • For å ha riktig bekledning til den bestilte aktiviteten.
 • For å følge de instrukser som blir gitt før og under aktiviteten.
 • For å påse at eventuelle aldersgrenser blir overholdt.
 • For at ingen i følget møter opp til en aktivitet i alkoholpåvirket tilstand. Dersom dette forekommer må vedkommende stå over aktiviteten, og ingen refusjon gis.
 • For å møte opp på rett sted og til rett tid som angitt i billetten.

4.2 Geilo 365 er ansvarlig:

 • Ovenfor bestiller når det gjelder kvaliteten av gjennomførelsen og aktiviteten som er solgt.
 • For å oppgi riktig informasjon ang. tid, dag, prising, aldersgrense, hva aktiviteten innebærer og hvor den finner sted.
 • Forbeholder seg retten til å nekte deltakelse på aktiviteten dersom deltakeren er en trussel for sikkerheten.

4.3 Underleverandørene er ansvarlig:

 • For at aktiviteten blir gjennomført i henhold til beskrivelsen av aktiviteten.
 • Det som trengs for å gjennomføre aktiviteten i henhold til forsikringer, tillatelser, utstyr, bemanning osv.

NB! Alle aktiviteter skjer på egen risiko.

5. Produktspesifikke vilkår

5.1. Utleie av div. utstyr som sykler og truger etc. Leier er fult ut ansvarlig for utstyret ved ødeleggelse og tap. Ved unormal slitasje på f.eks. dekk/gir etc., vil leietaker bli belastet for reparasjonskostnadene.

NB! Gyldig ID må vises for å kunne leie.

6. Reklamasjon

6.1 Dersom bestiller påberoper seg mangler ved leveransen må dette tas opp med selger ved første anledning.

6.2 Reklamasjonen må skje skriftlig og senest 1 uke etter dato for booket aktivitet.

6.3 Et hvert søksmål mot selger reguleres av norsk rett.

7. Force majeure

7.1 Begge parter har rett til å gå bort fra avtalen dersom arrangementet ikke kan gjennomføres som følge av krigshandlinger, naturkatastrofer, arbeidsmarkedskonflikter, lengre avbrudd i vann- eller energitilførsel, brann eller tilsvarende større hendelser som ingen av partene har kunnet forutse eller påvirke.

8. Personvern

8.1 Når du bestiller aktiviteter må det registreres en e-postadresse, navn, adresse og telefonnummer. Disse opplysningene gis videre til eieren av aktiviteten du har bestilt. Opplysninger brukes kun til å kontakte deg angående aktiviteten dersom det er behov for det.

8.2 Ved å bruke denne nettsiden samtykker du i at vi kan lagre cookies i din nettleser. "Cookies" - eller "Informasjonskapsler" - er en standard teknologi som brukes av de fleste nettsider i dag. Informasjonen vi samler inn bruker vi til å gjøre nettsidene våre bedre for våre kunder. Informasjonen benyttes kun internt og videreføres aldri til andre. Vi lagrer aldri informasjon som kan identifisere deg personlig. Hvis du benytter funksjonen "Husk meg" eller "Autoinnlogging" lagres det en cookie som gjør at vi automatisk kan logge deg inn.

9. Grupper

9.1 Geilo 365 hjelper deg gjerne dersom du ønsker å bestille for en større gruppe. Vi kan være behjelpelige med aktiviteter, transport, mat og overnatting. Kontakt oss per telefon eller e-post for tilbud.

10. Sist oppdatert

10.1 Denne avtalen ble sist oppdatert 24.07.2018