1 leier til 1 times tur.

Langedrag kan tilby leier til de barna som er under 12 år hvor foreldrene ikke kan leie selv. 
Det er max to leiere pr tur.