Gaupegårdsbesøk

Bli med inn til gaupene og opplev de flotte dyrene på nært hold under en uforglemmelig gaupevandring!

Bestilling

Vennligst ta kontakt så sjekker vi kapasiteten og pris på dette produktet. Velg riktig antall gjester og dato, og trykk på "Kontakt oss".

Informasjon

Gaupe

Beskrivelse

Bli med inn i hegnet til våre gauper på en uforglemmelig gaupevandring!


Den mystiske og majestetiske gaupa er langt fra et kjent syn i den norske natur. Vi vet den er der, men ser den sjelden. Gjennom vårt arbeid med å gjøre gaupene trygge på mennesker har muligheten for å ta med oss dere inn til gaupene vokst frem. Dette er en stor opplevelse for oss, samtidig som vi ser en berikelse i deres liv. Dette er en opplevelse det er vanskelig å sette ord på, man blir ofte stille og i stillheten, vokser de magiske øyeblikkene og ur-mennesket i deg vekkes.
Før man går inn til gaupene vil det være en introduksjon av guiden om hvordan man skal oppføre seg inne hos gaupene og det vil selvfølgelig være muligheter til å stille spørsmål både under introduksjonen og under besøket.


Vi har turer inn til gaupene våre hver dag!

Denne turen gir fantastiske foto-muligheter og vi arrangerer også egne fotodager hos rovdyrene våre!

Vi har også mulighet til å ha egne turer for grupper. Ta kontakt på post@langedrag.no om du ønsker å booke tur for din gruppe.


Praktisk info:
15 år aldersgrense
Terrenget i hegnet er kupert og det kreves at man kan bevege seg uten hjelpemidler
Oppmøte i peisestuen ved resepsjonen
Bekledning etter været


Join us into the lynx enclosure for an unforgettable journey with our lynxes!


The mystical and majestic lynx is far from a usual sight in the norwegian nature. We know they're there, but rarely see them.

Through our work trying to make the lynx more safe with humans, the possibility for you to join us when going into their enclosure has grown forth. This is a great occurrennce for us, as well as we see an enrichment in your lives. This experience is hard to explain, one often goes quiet, and in the silence grows the magical moments and the primitive instincts in you awakes.

Before you go into the lynx there will be an introduction by the guide about how to behave when inside the enclosure, and there will of course be possible to ask questions both during the introduction and during the visit.


We arrange trips into the lynx enclosure every day!


This trip gives amazing photo-possibilities and we arrange separate photo days with our predatores!

We can also arrange separate trips for groups. Contact us at post@langedrag.no if you wish to book a trip for your group.

Practical information:

The age limit is 15 years old 
The terrain of the enclosure is uneven so it is a requirement that you are able to move around without any aid
Starting point is in the living room by the reception
Dress according to the weather