Ridetur

Bli med oss på en timesridetur i parkens vakre natur som passer for hele familien!

Bestilling

Vennligst ta kontakt så sjekker vi kapasiteten og pris på dette produktet. Velg riktig antall gjester og dato, og trykk på "Kontakt oss".

Informasjon

Ridning

Beskrivelse

Ridetur i parkens vakre natur

En times ridetur på Norges nationalhest fjordingen i parkens vakre natur 1000 moh

Denne rideturen passer for deg som ikke har ridd før, er lenge siden du har ridd eller som vil nyte naturen fra hesteryggen. Turene blir tilpasset årstidene og på sommerstid vil turen starte fra gården, gå via grusveier hvor man blir kjent med sin hest før man avslutter over de gamle setervollene hvor man får prøve seg på å ri i terreng – opp bakker og igjennom bekker! Denne rideturen gir en god mestringsfølelse og er en perfekt ridetur for hele familien, vennegjengen eller som team building!

Hos oss får alle over 12 år ri alene. Er man under 12 år må man leies av en voksen over 18 år, eller av en over 16 år med hesteerfaring.
Ønsker du å kjøpe leier av oss må dette avtales i god tid før turen! Ikke mulig å kjøpe leier i uke 29 og 30!

Utstyr:
 
-Sko med hel f eks. gummistøvler eller fjellsko
 -Ridehjelm/sykkelhjelm – kan også lånes av oss
 -Klær etter været

Slik gjennomføres turen:
Møt opp i stallen 5-10 minutter før din tur starter. Her vil du møte en av våre ansatte. Har du spørsmål om utstyr, ønsker rundt hest eller trenger å låne hjelm, får du hjelp til dette.
Aller først ønskes det å høre litt om deres ride erfaring. Dere får så utdelt hester før dere får en liten gjennomgang av hvordan turen gjennomføres og hestene tas ut av stallen til ridebanen, hvor dere får hjelp til å komme på hestene. Så har vi en liten introduksjon på ridebanen om hvordan man starter, stopper og svinger hestene. Så er vi klare for tur på en lang rekke og bare nyte følelsen av hestene som jobber under dere, naturen og alt dere vil se underveis!

Turen gjennomføres i skritt med mulighet for noe trav.

Guiden deres vil selvfølgelig være tilgjengelig for hjelp og spørsmål under hele turen - GOD TUR!


Vi har rideturer hver dag hele året. Ønsker du å booke egen tur for din gruppe eller ønsker du en mer fartsfylt tur? Ta kontakt på post@langedrag.no

Se også 2 -3 timers fjelltur for en lengre ridetur opp i snaufjellet


Horseback ride in the park's beautiful nature

An hour long horseback ride on Norway's national horse Fjording in the park's beautiful nature 1000 meters over sea

This tour is fit for you who haven't ridden before, or haven't ridden for a long time and wishes to do so in our park, and take in the beautiful scenery in our park. 

Details surrounding the tour depends on the season and in the summer it starts at the farm and goes by a gravel road where you'll get to know your horse, before it goes to the old [...] where you get to try riding on uneven terrain - over and through hills! This horseback riding give you a sense of accomplisment and is the perfect riding tour for the family, friend group or team building!

Here, everyone over the age of 12 can ride alone. If one is younger than the age of 12 you can be led by an adult over the age of 18, or 16 if they have experience with horses. 

If you need to buy a leader to guide the horse book it a while ahead of time! It's not possible to buy a leader in week 29 and 30!


Equitment: 

 -Shoes with [...] for example rubber boots or hiking shoes.

 -Riding helmet/ bicykle helmet - can also be rented here!

 -Clothes based on weather


How the trip is carried out:

Meet in the stabels 5-10 minutes before your tour starts. Here you'll be met by one of our employees. If you have any questions about the equipment, requests about the horse or need help finding a helmet, this is where you'll get assistance. 

First of all we would like to know about your experience with riding. There you will be assigned horses and get a breifing on what will happen on the tour, you'll get help to come up on the horse. First there will be a small introduction on how to start, stop and turn the horses. Then we are ready to ride in a long ride and just enjoy the feeling, the nature and all you will see underway!

The trip is carried out in step's, with the possibility of some trotting.

The guide will of course be avalible to ask for help, or questions you might have, throughout the trip - HAVE A GOOD TRIP!


We have riding tour's very day the entiraty of the year. Do you wish to book your own tour for your group or want one that is more fast-paced? Contact us at post@langedrag.no 


You can also check-out 2- 3 hour long horse ride in the mountain for a longer tour up Snaufjellet