Den siste viking - Harald Hardråde i Bysants og Kyiv

På slutten av vikingtiden oppholdt Harald Hardråde seg i flere år i østerled. Etter slaget på Stiklestad rømte han til Kyiv, der han gikk i tjeneste hos fyrst Jaroslav den vise. Deretter dro han til Konstantinopel, der han ble leder for væringgarden, den skandinaviske elitehære og livgarden til den bysantinske keiseren. På vei hjem til hjemlandet og kongemakt var han igjen innom Kyiv og giftet seg med Jaroslavs datter Ellisiv, som ble Norges dronning. Arrangementet er i utgangspunktet gratis men vi ber alle om å løse billett og gi en donasjon til det Ukrainske treffpunktet i Tønsberg "Vi Sammen!" Du velger selv beløp.

Bestilling

Vennligst ta kontakt så sjekker vi kapasiteten og pris på dette produktet. Velg riktig antall gjester og dato, og trykk på "Kontakt oss".

Informasjon

Foredrag

Oseberg Vikingarv

Støperiet

Beskrivelse

På slutten av vikingtiden oppholdt Harald Hardråde seg i flere år i østerled. Etter slaget på Stiklestad rømte han til Kyiv, der han gikk i tjeneste hos fyrst Jaroslav den vise. Deretter dro han til Konstantinopel, der han ble leder for væringgarden, den skandinaviske elitehære og livgarden til den bysantinske keiseren. På vei hjem til hjemlandet og kongemakt var han igjen innom Kyiv og giftet seg med Jaroslavs datter Ellisiv, som ble Norges dronning. Hun er avbildet på et veggmaleri i Hagia Sophia-katedralen i Kyiv, og i dette foredraget skal vi blant annet se nærmere på skaldediktingen fra reisene i øst, på bakgrunnen for alliansen med Kyiv og et mulig, og tidligere ukjent, portrett av Harald i katedralen i Kyiv.

Bjørn Bandlien er professor i eldre historie ved Universitetet i Sørøst-Norge. Han har utgitt en rekke studier innen vikingtid og middelalder, og har blant annet utgitt bøker om kjærlighet og ekteskap i norrøn middelalder, en biografi om Olav Kyrre, og redigert bøker om dronning Eufemia og Rygge kirke. Høsten 2021 kommer "En kort introduksjon til vikingtiden" på Cappelen Damm.

Arrangementet er i utgangspunktet gratis men vi ber alle om å løse billett og gi en donasjon til det Ukrainske treffpunktet i Tønsberg "Vi Sammen!"