Mørke skyer over Borre

Vår forståelse av historien blir ofte formet av våre egne intensjoner. Den samme hendelsen kan tolkes på helt ulike måter, avhengig av hvem du spør. Dette gjør at fortiden ofte blir misbrukt i propaganda for å legitimere politiske mål. Et eksempel på dette er Borre, som under den andre verdenskrig ble et viktig sted for Quisling og Nasjonal samling. Gjennom bruken av området ble det skapt en kobling mellom nåtiden og det Quisling betraktet som en ærerik fortid, en fortid han ønsket å gjenskape. I dette foredraget vil vi se nærmere på denne mørke siden av historien, og hvordan vikingtid fortsatt i dag brukes og misbrukes til ulike formål. Arrangementet er i utgangspunktet gratis men vi ber alle om å løse billett og gi en donasjon til det Ukrainske treffpunktet i Tønsberg "Vi Sammen!" Du velger selv beløp.

Bestilling

Vennligst ta kontakt så sjekker vi kapasiteten og pris på dette produktet. Velg riktig antall gjester og dato, og trykk på "Kontakt oss".

Informasjon

Foredrag

Oseberg Vikingarv

Slottsfjellsmuseet

Beskrivelse

Vår forståelse av historien blir ofte formet av våre egne intensjoner. Den samme hendelsen kan tolkes på helt ulike måter, avhengig av hvem du spør. Dette gjør at fortiden ofte blir misbrukt i propaganda for å legitimere politiske mål. Et eksempel på dette er Borre, som under den andre verdenskrig ble et viktig sted for Quisling og Nasjonal samling. Gjennom bruken av området ble det skapt en kobling mellom nåtiden og det Quisling betraktet som en ærerik fortid, en fortid han ønsket å gjenskape.

I dette foredraget vil vi se nærmere på denne mørke siden av historien, og hvordan vikingtid fortsatt i dag brukes og misbrukes til ulike formål.

Fredrik Bjønnes er historiker, og jobber som rådgiver i avdeling Kulturhistorie i Vestfoldmuseene