Sem/Jarlsberg. Fra strandplass til kongsgård

Sem/Jarlsberg. Fra strandplass til kongsgård. Et storgods vokser til og handelsplassen som senere blir Tønsberg by etableres

Bestilling

Vennligst ta kontakt så sjekker vi kapasiteten og pris på dette produktet. Velg riktig antall gjester og dato, og trykk på "Kontakt oss".

Informasjon

Foredrag

Tønsberg og Færder Bibliotek - Blackbox

Beskrivelse

Sem/Jarlsberg. Fra strandplass til kongsgård. Et storgods vokser til og handelsplassen som senere blir Tønsberg by etableres.

Med en ny skipsgrav ved siden av Farmannshaugen påvist i 2019, undersøkelsene fra E-18 prosjektet og mange nye metallsøkfunn ser vi stadig mer av maktsenteret som vokser fram i yngre jernalder.


Ragnar Orten Lie jobber som arkeolog i Vestfold og Telemark fylkeskommune. Er religionshistoriker, med hovedfag i Norrøn religion. Jobber nå bla med fylkets vikingtidssatsing og metallsøk.