Brukeravtale

Avtalen inkluderer også «Retningslinjer for personvern» som du kan lese på følgende link: https://web.booktech.no/privacy/dpa/?id=bookal

Book Ål er ansvarlig for deg som kunde når du bestiller din opplevelse gjennom oss. Vi sørger for at du får nødvendig informasjon før du reiser og tar kontakt med deg dersom det oppstår vesentlige endringer vedrørende din bestilling. Dersom du har behov for å kontakte oss før eller under reiser, er vi tilgjengelige mandag-fredag 09.00-16.00. Vi kan kontaktes via telefon (+47) 99 37 99 99 eller e-post post@bookal.no

For produkt kjøpt via Book Ål, heretter kalt "selger".

1. Priser

1.1 Selger tar forbehold om trykkfeil og forbeholder seg retten til å justere prisene uten foregående varsel.

1.2 Prisene er oppgitt i norske kroner.

2. Bestillings- og betalingsvilkår

2.1 Betalingen skjer når bestillingen gjennomføres og bestillingen er ikke godkjent før hele beløpet er betalt.

2.2 Når bestillingen er betalt blir det sendt en kvittering på e-post, dette er også billetten til den aktiviteten du har bestilt.

2.3 Ved avbestilling eller endring vil det alltid bli kreditert til samme kort/konto som ble benyttet under betaling av ordren. Du vil motta en e-post fra oss så snart krediteringen er foretatt.

3. Avbestilling

3.1 Fra bestillerens side For å avbestille eller endre en bestilt aktivitet, må du ta direkte kontakt med selger. Avbestilling kan gjøres frem til 7 dager før aktivitetsdagen med full refusjon, minus administrasjonsgebyr på 250,- dersom ikke noe annet er spesifisert. Avbestilling mellom 2-6 dager før ankomst gir 50 % refusjon. Avbestilling mellom 0-1 dag før oppstartstidspunkt gis ingen refusjon.

Disse reglene gjelder for alle aktiviteter solgt av Book Ål

Vi anbefaler alle å ha reiseforsikring som dekker sykdom etc.

3.1.1 Gruppebestillinger av aktiviteter Avbestilling av grupper fra 10 personer må skje minimum 2 uker før aktivitet for full refusjon, minus administrasjonsgebyr 250,-. Avbestilling av 6-13 dager før aktivitet gis 50 % refusjon. Avbestilling 0-5 dager før aktivitet gis null refusjon.

3.1.2 Avbestilling av pakker inkl. overnatting fra bestillers side Avbestilling innen 42 dager før ankomst gis 100 % refusjon minus avbestillingsgebyr 250,-. Avbestilling mellom 41 og 7 dager før ankomst gir 50 % refusjon. Avbestilling mellom 6-2 dag før ankomst gis 25 % refusjon. Avbestilling mellom 0-1 dag før ankomst gis ingen refusjon.

3.2 Kun skriftlige avbestillinger er gyldige!

3.3 Book Ål avbestilling/kansellering

3.3.1 Kansellering av aktiviteten kan forekomme dersom det av sikkerhetsmessige årsaker ikke er forsvarlig å gjennomføre aktiviteten (for eksempel på grunn av været). Ved slik kansellering vil det bli gitt full refusjon med mindre partene blir enig om endring av tidspunkt for aktiviteten.

3.3.2 Selger kan avlyse aktiviteten dersom betingelser ikke er oppfylt, for eksempel minimum antall deltakere osv. Dersom dette forekommer vil bestiller få beskjed senest dagen før aktiviteten. Dersom bestiller ikke godtar endring av tidspunkt for aktiviteten vil det bli gitt full refusjon.

3.3.3 Selger forbeholder seg retten til å endre rute, uten forvarsel. Selger har ikke ansvar for tap eller utgifter pga forsinkeler, eks tog, buss, skade, sykdom, uaktsomhet, vær, streik eller andre årsaker utenfor selger. Den estimerte varigheten av turen som er angitt ved km/tid, kan endres i henhold til vei og værforhold.

4. Hvem er ansvarlig?

4.1 Bestiller er ansvarlig:

 • For å vurdere om de er fysisk og psykisk skikket til å delta på den bestilte aktiviteten.
 • For å ha riktig bekledning til den bestilte aktiviteten.
 • For å følge de instrukser som blir gitt før og under aktiviteten.
 • For å påse at eventuelle aldersgrenser blir overholdt.
 • For at ingen i følget møter opp til en aktivitet i alkoholpåvirket tilstand. Dersom dette forekommer må vedkommende stå over aktiviteten, og ingen refusjon gis.
 • For å møte opp på rett sted og til rett tid som angitt i billetten.

4.2 Book Ål er ansvarlig:

 • Ovenfor bestiller når det gjelder kvaliteten av gjennomførelsen og aktiviteten som er solgt.
 • For å oppgi riktig informasjon ang. tid, dag, prising, aldersgrense, hva aktiviteten innebærer og hvor den finner sted.
 • Forbeholder seg retten til å nekte deltakelse på aktiviteten dersom deltakeren er en trussel for sikkerheten.

4.3 Underleverandørene er ansvarlig:

 • For at aktiviteten blir gjennomført i henhold til beskrivelsen av aktiviteten.
 • Det som trengs for å gjennomføre aktiviteten i henhold til forsikringer, tillatelser, utstyr, bemanning osv.

NB! Alle aktiviteter skjer på egen risiko.

5. Produktspesifikke vilkår

5.1. Utleie av div. utstyr som sykler og truger etc. Leier er fult ut ansvarlig for utstyret ved ødeleggelse og tap. Ved unormal slitasje på f.eks. dekk/gir etc., vil leietaker bli belastet for reparasjonskostnadene.

NB! Gyldig ID må vises for å kunne leie.

6. Reklamasjon

6.1 Dersom bestiller påberoper seg mangler ved leveransen må dette tas opp med selger ved første anledning.

6.2 Reklamasjonen må skje skriftlig og senest 1 uke etter dato for booket aktivitet.

6.3 Et hvert søksmål mot selger reguleres av norsk rett.

7. Force majeure

7.1 Billettkjøpers rett til refundering og erstatning/prisavslag, bortfaller dersom arrangementet helt eller delvis rammes av en Force Majeure situasjon før eller under arrangementet (med Force Majeure menes årsaker som er utenfor Book Ål og/eller arrangørs kontroll som arrangøren eller Book Ål rimeligvis ikke kunne tatt i betraktning eller å unngå eller overvinne følgene av , eksempelvis, og ikke uttømmende: krig, opptøyer, terrorisme, større sykdomsutbrudd, brann, flom, streik, vær, nasjonale sikkerhetspålegg eller instrukser fra nasjonale eller lokale myndigheter.

8. Personvern

8.1 Når du bestiller aktiviteter må det registreres en e-postadresse, navn, adresse og telefonnummer. Disse opplysningene gis videre til eieren av aktiviteten du har bestilt. Opplysninger brukes kun til å kontakte deg angående aktiviteten dersom det er behov for det.

8.2 Ved å bruke denne nettsiden samtykker du i at vi kan lagre cookies i din nettleser. "Cookies" - eller "Informasjonskapsler" - er en standard teknologi som brukes av de fleste nettsider i dag. Informasjonen vi samler inn bruker vi til å gjøre nettsidene våre bedre for våre kunder. Informasjonen benyttes kun internt og videreføres aldri til andre. Vi lagrer aldri informasjon som kan identifisere deg personlig. Hvis du benytter funksjonen "Husk meg" eller "Autoinnlogging" lagres det en cookie som gjør at vi automatisk kan logge deg inn.

9. Grupper

9.1 Book Ål hjelper deg gjerne dersom du ønsker å bestille for en større gruppe. Vi kan være behjelpelige med aktiviteter, transport, mat og overnatting. Kontakt oss per telefon eller e-post for tilbud.

10. Sist oppdatert

10.1 Denne avtalen ble sist oppdatert 02.10.2023