La deg inspirere på Haugar Kunstmuseum

Kunstmuseet tilbyr til enhver tid kunst av høy kunstnerisk kvalitet, i våre faste og midlertidige utstillinger.

Informasjon

Kunst

Haugar Kunstmuseum

Beskrivelse

Høstens utstillinger

Bjarne Melgaard Fuck me safer åpner 8. oktober.

Victor Lind Friheten må gjestfri være åpner 17. september.

Haugar Kunstmuseums egen samling er også en kunstpause verdt. Blant annet er "Andy Warhol - After Munch" en viktig del av kunstmuseets faste utstilling.

Haugar Kunstmuseum tilbyr omvisninger i sine populære utstillinger og legger til rette for tilpassede arrangementer. Alt etter ditt ønske. Vi tilpasser oss alder og bakgrunnskunnskaper. Haugar Vestfold Kunstmuseum er et interessant og velegnet møtested for grupper som ønsker å bygge felles verdier gjennom kunstopplevelser og sosialt samvær. Vi følger Norges Museumsforbunds smittevernveileder og tilpasser våre publikumstilbud i samsvar med denne.

Haugar huser også et konsept kalt Art Night, som tilbyr en spennende kunstopplevelse hver siste onsdagskveld i måneden!

Museet har kveldsåpent fra 11:00-22:00 og det er mulig å spise og drikke godt på kafe & bar URO. Her blir det introduksjoner til utstillingen og spesielt inviterte gjester. 

Om Haugar

Haugar Vestfold Kunstmuseum beskrives som et av landets beste kunstmuseer og ligger midt i Tønsberg sentrum. Vakkert og historisk plassert mellom det gamle tingstedet "Haugating" og et par enda eldre gravhauger. Kunstmuseet tilbyr til enhver tid kunst av høy kunstnerisk kvalitet, i sine faste og midlertidige utstillinger

Høsten 2022 viser Haugar Kunstmuseum en omfattende presentasjon av Victor Lind (1940). Utstillingen blir den første store presentasjonen av Linds kunstnerskap siden 2012 og vil inneholde både eldre og nyproduserte verk. Det en stor glede å presentere to nye innkjøp til samlingen, installasjonen Blind Date (1999) og nettopp skulpturen Monument – Gjerningsmannen (2005).

Utstillingen favner en periode på 3 tiår og viser hvordan Lind aldri har vært noen entydig eller programforpliktet kunstner. Til tross for at han er en av våre mest kompromissløse politiske kunstnere, lar verkene hans seg aldri forstå som politikk alene. Snarere har de en dypt menneskelig, ofte poetisk, grunntone som først og fremst handler om en respekt for individets menneskeverd.

På 1970-tallet var han et fremtredende medlem av GRAS-gruppen som stod for en politisk og sosialt bevisst kunst med dype røtter i venstresiden, og med tydelig motstand mot Vietnamkrigen og kapitalkreftenes herjinger.

I senere år er Victor Lind kjent for å ha arbeidet med en rekke historier knyttet til behandlingen av de norske jødene under andre verdenskrig, og da ikke minst i forbindelse med det manglende oppgjøret med enkelte av dem som bidro til at norske jøder ble sendt ut av landet og drept i tyske konsentrasjonsleirer. Her står Linds skulpturportrett av politiinspektør Knut Rød i særstilling som et av de mektigste politiske kunstverk i nyere norsk kunsthistorie.

Lind er en av etterkrigstidens viktigste norske kunstnere, og han har hatt en stor innflytelse på yngre kunstnerkolleger. Han har en lang historie for å stille ut i Vestfold hvor han allerede helt på begynnelsen av 1960-tallet stilte ut i flere kunstforeninger. 

Velkommen til kunstopplevelser i et historisk bygg!