Brukeravtale

Avtalen gjelder kjøp hos Hus- & Hjerterom AS (vi) og leietaker (du), og inkluderer «Retningslinjer for personvern» som du kan lese på følgende link: https://web.booktech.no/privacy/dpa/?id=husoghjerterom

Ved bestilling av overnatting

Registrering:

Du må registrere deg som bruker i Hus- & Hjerterom AS for å booke overnatting.

Betalingsvilkår og priser:

Våre priser er oppgitt i NOK. Hele beløpet betales ved bestilling av overnatting.

Ved bestilling vil vises hva som er inkludert i prisen.

Dersom leiebeløpet ikke er innbetalt innen betalingsfristen, kan vi annullere leieavtalen. Manglende betaling betraktes som misligholdelse, og du har ikke krav på oppfyllelse av leieavtale.

Vi tar forbehold om trykkfeil og forbeholder oss retten til å justere prisene uten foregående varsel.

Bestilling/bekreftelse:

Bestillingen er bindende for partene ved en skriftlig eller elektronisk bestilling. Skriftlig bekreftelse sendes deg straks etter bestilling. Denne beskriver boenheten, innholdsbeskrivelse og veibeskrivelse, og kode til nøkkelboks ved inngangsdøra.

Du er økonomisk ansvarlig for hele bestillingen, også evt. erstatning av skade som måtte oppstå.

Avbestilling:

Med mindre annet er spesifisert i beskrivelsen av overnattingsstedet, gjelder følgende:

Når du har betalt og bekreftet bestillingen er avtalen bindende. Du kan allikevel endre eller avbestille sitt opphold senest 30 dager før ankomst, fratrukket et administrasjonsgebyr på kr 500.-.

Formidling

Hus- & Hjerterom AS er formidler av utleieenhetene og er ikke eier. Hvis et leieforhold ikke kan gjennomføres grunnet årsaker utenfor vår innflytelse er har vi rett til å kansellere leieavtalen og tilbakebetale innbetalt leie. Men vi er allikevel forpliktet til å prøve å tilby deg et annet, om mulig tilsvarende boende.

Oppheve avtalen i følgende tilfeller:

Vi kan oppheve avtalen og eventuelt forestå utkastelse dersom du vanskjøtter boenheten eller forstyrrer ro og uorden. Vi har i slike tilfeller rett til ytterligere erstatning utover leien og depositum inntil samtlige kostnader er oppgjort og betalt. Du har i slike tilfeller ikke rett til refusjon av verken leiebeløp eller andre utgifter.

Sykdom/ulykke:

Du er ansvarlig for kostnader grunnet av ulykke eller sykdom i løpet av oppholdet. Leietaker er også ansvarlig for særskilt renhold som forårsakes av sykdom eller ulykke.

Vi anbefaler at du kjøper reiseforsikring. Denne kan kjøpes hos forsikringsselskap.

Boenheten:

Vi er ikke eier av boenhetene, men administrerer utleieforholdet mellom leietaker og eier av boenheten.

Boenheten skal ikke bebos av flere personer enn det er bestilt og betalt for. Ved endringer av antall personer er det selvfølgelig mulig å kjøpe opphold for flere. Men dersom det blir oppdaget at det er flere personer boende enn det er belta for, kan de ikke betalte personer avvises.

Hvis ikke annet er oppgitt gjelder innsjekking etter kl. 16.00 og utsjekking før kl. 12.00. Ved utsjekking leveres nøkkelen på samme sted som den er hentet.

Vanlig renhold, skifte av sengetøy og vask er inkludert i leieprisen.

Du plikter å behandle boenheten og inventar slik at skade eller unødig slitasje unngås. Du er erstatningspliktig overfor eier for tap eller skade som påføres bygninger eller inventar. Støy og bråk som er til sjenanse for naboer kan føre til utkastelse.

Dyr er tillatt i noen boenheter, se beskrivelse av enhetene. Enkelte boenheter tar hundetillegg, det opplyses også. Leietaker plikter å informere om hund ved bestilling.

Vi tar forbehold om feil i beskrivelse av boenheter og oppgitte priser.

Sesongavhengige fasiliteter er ikke nødvendigvis er tilgjengelige hele året.

Mangler ved utleieobjektet:

Ved problem eller mangler, skal du straks henvende deg til oss for å rapportere feil/mangelen. Du kan kreve full eller delvis refusjon for alvorlige mangler ved boenheten som er anmeldt senest 24 t. etter ankomst, hvis mangelen ikke er utbedret innen rimelig tid, samt har vært til ulempe for deg under oppholdet. Du skal gi selger/formidler et skriftlig krav/forklaring innen 3 dager etter avreise for å påberope deg et rettslig krav. I motsatt fall mister du retten til å kreve erstatning. Vi vurderer et eventuelt krav og bestemmer om det skal gis refusjon.

Force majeure:

Dersom oppholdet ikke kan gjennomføres p.g.a. force majeure (f.eks. ved krig, streiker, lockout, olje- og bensinrasjonering, grensestenginger, epidemier, natur- og forurensningskatastrofer etc.), kan begge parter annullere leieavtalen.

Personvern:

Når du bestiller et opphold registreres e-postadresse, navn, adresse og telefonnr. Disse opplysningene gis videre til eier av produktet. Opplysningene brukes kun til å kontakte deg om det er behov for det.

Ved bestilling av aktiviteter og arrangementer:

Registrering:

Du må registrere deg som bruker på Hus- & Hjerterom for å kunne kjøpe billetter.

Priser:

Vi tar forbehold om trykkfeil og forbeholder oss retten til å justere prisene uten foregående varsel.

Vilkår for kjøp:

Bestilling er bekreftet og bindende når betalingen er gjennomført og godkjent. Vi refunderer eller bytter ikke kjøpte billetter. Når bestilling er gjennomført får du tilsendt kvittering og billett/bekreftelse på oppgitt e-post. Prisene er oppgitt i NOK.

Vi er ikke arrangør eller promotør av de arrangementene og aktivitetene som tilbys, vi er kun formidlere. Arrangementene og aktivitetene blir ivaretatt av den respektive arrangør. Det betyr at arrangøren er din avtalepart.

Det er arrangøren som er ansvarlig for produktet som er bestilt. Alle forhold som vedrører denne avtalen må derfor avklares direkte med arrangøren, som det framgår i din bookingbekreftelse.

Vilkårene fås også hos arrangøren.

Sist oppdatert:

Denne avtalen iverksettes fra 20. juni 2021.