Som et resultat av koronaviruset (COVID-19), og de tiltak myndighetene har truffet, har Nesbyen Turistkontor besluttet å stenge for nye fritidsbookinger, foreløpig frem til 13. april. Ved spørsmål om eksisterende bookinger, vennligst ta kontakt, info@nesbyen.no eller tlf. 32 07 01 70. Du finner mer informasjon på www.visitnesbyen.no.

Guidet tur i Gamle Nes

Lær historien om den eldste delen av Nesbyen. 1 timers spennende rundtur med guide

Bestilling

Vennligst ta kontakt så sjekker vi kapasiteten og oppdatert pris på dette produktet. Velg riktig antall gjester og dato, og trykk på "Kontakt oss".

Informasjon

Billett

Nesbyen Historiske Opplevelser

Beskrivelse

Oppmøtested: Utenfor Nesbyen Turistkontor
Varighet: Ca. 1 timer

Vår dyktige guide tar deg med på en vandring gjennom den eldste delen av Nes. Hør spennende historier om menneskene, bebyggelsen og utviklingen. Få levende skildringer av hvordan livet forgikk i århundrene før oss. Den guidede turen tar ca.1 timer.

På 1800-tallet bodde embedsmannsstanden i Hallingdal i Nesbyen. For de besøkende framstod «Næsbyen» med et by-aktig preg. Her var bl.a.a sorenskriver, fogd, lensmann, prest, prokurator og doktor, i tillegg til flere kjøpmenn som drev landhandleri og variert industri.

I disse «ville» strøk av innlandsnorge var «Næsbyen» et sted hvor by-vaner, stil og moter fikk innpass. Her fant også kunstnere, et sofistikert og byaktig oppholdsted på sine studiereiser i Norge.