Brukeravtale

Avtalen inkluderer også «Retningslinjer for personvern» som du kan lese på følgende link: https://web.booktech.no/privacy/dpa/?id=nesbyen

For produkter kjøpt via Visitnesbyen.no eller Nesbyenbooking.no, heretter kalt Visitnesbyen.no.

Ved bestilling av aktiviteter og arrangementer:

Registrering:

Du må registrere deg som bruker på Visitnesbyen.no for å kunne kjøpe billetter.

Priser:

Visitnesbyen.no tar forbehold om trykkfeil og forbeholder seg retten til å justere prisene uten foregående varsel.

Vilkår for kjøp:

Bestillingen er bekreftet og bindende når betalingen er gjennomført og godkjent. Når bestilling er gjennomført blir det sendt en kvittering og billett/bekreftelse på oppgitt e-post. Prisene er oppgitt i norske kroner.

Visitnesbyen.no er kun formidler av billetter på vegne av arrangøren. Visitnesbyen.no er ikke arrangør eller promotør av de arrangementene og aktivitetene som tilbys. Arrangementene og aktivitetene blir selv ivaretatt av den respektive arrangøren. Det betyr at arrangøren er din avtalepart. Det er arrangøren, og ikke Visitnesbyen.no, som er ansvarlig for produktet som er bestilt. Alle forhold som vedrører overholdelse av avtalen må derfor avklares direkte med arrangøren. Hvem som er arrangøren fremgår i din bookingbekreftelse.

Force majeure:

Dersom bestilling ikke kan gjennomføres p.g.a. force majeure (f.eks. ved krig, streiker, lockout, olje- og bensinrasjonering, grensestenginger, epidemier, natur- og forurensningskatastrofer etc.), kan både selger/formidler og kjøper annullere bookingen. Hvis bookingen annulleres av kjøper kan selger/formidler kreve en forholdsmessig erstatning for de omkostninger som er forbundet med bestillers opphør.

Ved bestilling av overnatting:

Registrering:

Du må registrere deg som bruker på Visitnesbyen.no for å booke overnatting.

Betalingsvilkår og priser:

Våre priser er oppgitt i NOK. Hele beløpet betales ved bestilling av overnatting. Visitnesbyen.no tar forbehold om trykkfeil og forbeholder seg retten til å justere prisene uten foregående varsel. Ved inngåelse av leieavtalen oversender Visitnesbyen.no bekreftelse til leietakeren. Dersom leiebeløpet ikke er innbetalt innen betalingsfristen, kan Visitnesbyen.no annullere leieavtalen. Visitnesbyen.no betrakter manglende betaling som misligholdelse, og leietakeren har ikke krav på oppfyllelse av leieavtale. Ved bestilling vil du se hva som er inkludert i prisen. På de fleste hytter må du selv ta med sengetøy (kan også leies) og andre forbruksvarer.

Bestilling/bekreftelse:

Bestillingen er bindende for partene ved en skriftlig eller elektronisk bestilling. Skriftlig bekreftelse sendes leietaker omgående etter bestilling. Personen/firmaet bestillingen er registrert på er økonomisk ansvarlig for hele bestillingen, også evt. erstatning av skade som måtte oppstå.

Avbestilling/endringer:

Med mindre annet er spesifisert i beskrivelsen av overnattingsstedet, gjelder følgende: Når leietaker har betalt og bekreftet bestillingen, er avtalen bindende.

Utleier har valgt mellom 3 avbestillingsvilkår som fast regel for sitt overnattingsted. Dette kan ikke endres av leietaker eller visitnesbyen.no.

  • Hotell*: Leietaker kan kansellere/endre innen 2 dager før ankomst, fratrukket 5% tjenestegebyr.
  • Fleksibel: Leietaker kan kansellere/endre inntil 14 dager før ankomst, fratrukket 5% tjenestegebyr.
  • Moderat: Leietaker kan kansellere/endre inntil 30 dager før ankomst, fratrukket 5% tjenestegebyr.
  • Streng: Bindende. Ingen avbestilling mulig.

Hvilke av avbestillingsvilkårene som gjelder på hvert overnattingssted står i beskrivelsen av overnattingstedet.

* Gjelder de som leier ut for tilsvarende vilkår gjennom Booking.com/Hotels.com

Visitnesbyen.no som formidler av utleieenheter

Visitnesbyen.no er formidler av utleieenhetene og er ikke eier av disse. Hvis et leieforhold ikke kan gjennomføres grunnet årsaker utenfor Visitnesbyen.no sin innflytelse er Visitnesbyen.no berettiget til å kansellere leieavtalen og tilbakebetale innbetalt leie. Visitnesbyen.no forplikter seg likevel å prøve å tilby et annet, om mulig tilsvarende boende.

Visitnesbyen.no kan også oppheve avtalen i følgende tilfeller:

• Hvis leietaker vanskjøtter boenheten eller forstyrrer ro og uorden kan formidler foreta utkastelse. Visitnesbyen.no har i slike tilfeller rett til ytterligere erstatning utover leien, inntil samtlige kostnader er oppgjort og betalt. Leietaker har i slike tilfeller ikke plikt på refusjon av verken leiebeløp eller andre utgifter.

Sykdom/ulykke:

Leietaker er selv ansvarlig for kostnader grunnet av ulykke eller sykdom i løpet av oppholdet. Vi anbefaler at leietaker kjøper reiseforsikring. Denne kan kjøpes hos forsikringsselskap..

Boenheten:

Visitnesbyen.no er ikke eier av boenhetene, men administrerer utleieforholdet mellom leietaker og eier av boenheten.

• I bekreftelsen mottar du per epost beskrivelse av boenheten, innholdsbeskrivelse og veibeskrivelse, samt kontaktopplysninger for inn-/utsjekking, sluttrengjøring og leie av lintøy. NB! Vi gjør oppmerksom på at sesongavhengige fasiliteter ikke nødvendigvis er tilgjengelige hele året.

• Boenheten må maksimalt bebos av det antall personer som er angitt i beskrivelsen. Ved overskridelse kan utleier avvise dette antall personer.

• Hvis ikke annet er oppgitt gjelder innsjekking etter kl. 16.00 og utsjekking før kl. 12.00. Ved utsjekking leveres nøkkelen på samme sted som den er hentet.

• På de fleste hyttene kan sluttrengjøring bestilles/leies mot ekstra betaling. Selv om leietakeren leier sluttrengjøring skal boenheten etterlates ryddig, oppvasken skal være tatt, bord og benker skal være vasket samt søppel være tømt.

• Hvis ikke annet er oppgitt er strøm er inkludert i leien. Peisved er inkludert i leien for noen boenheter, dette er beskrevet i bekreftelsen.

• Leietaker plikter å behandle boenheten og inventar slik at skade eller unødig slitasje unngås. Gjest er erstatningspliktig overfor eier for tap eller skade som påføres bygninger eller inventar. Støy og bråk på værelse som er til sjenanse for naboer kan føre til utkastelse.

• Husdyr er tillatt i noen boenheter, se beskrivelse av den aktuelle boenheten. Enkelte boenheter tar hundetillegg og er opplyst i bekreftelsen. Leietaker plikter å informere om hund ved forespørsel/bestilling – eventuelt på e-post til info@nesbyen.no

• Formidler tar forbehold om feil i beskrivelse av boenheter og oppgitte priser.

• Lintøy er normalt ikke inkludert hvis dette ikke er oppgitt i beskrivelsen eller det er kjøpt som tilbehør, men kan normalt leies separat

Mangler ved utleieobjektet:

Ved problem eller mangler, skal leietaker snarest henvende seg til Visitnesbyen.no for å rapportere feil/mangelen. Leietakeren kan kreve full eller delvis refusjon for alvorlige mangler ved boenheten som er anmeldt senest 24 t. etter ankomst, hvis mangelen ikke er utbedret innen rimelig tid, samt har vært til ulempe for leietakeren under oppholdet. Leietakeren skal gi selger/formidler et skriftlig krav/forklaring innen 3 dager etter avreise for å påberope seg et rettslig krav. I motsatt fall mister leietakeren retten til å kreve erstatning. Visitnesbyen.no vurderer et eventuelt krav og bestemmer om det skal gis refusjon.

Force majeure:

Dersom oppholdet ikke kan gjennomføres p.g.a. force majeure (f.eks. ved krig, streiker, lockout, olje- og bensinrasjonering, grensestenginger, epidemier, natur- og forurensningskatastrofer etc.), kan både selger/formidler og leietakeren annullere leieavtalen. Hvis avtalen annulleres av leietakeren kan selger/formidler kreve en forholdsmessig erstatning for de omkostninger som er forbundet med oppholdets opphør.

Personvern:

Når du bestiller et opphold så registreres e-postadresse, navn, adresse og telefonnr. Disse opplysningene gis videre til eieren av produktet du kjøper/leier. Opplysingene brukes kun til å kontakte deg angående produktet hvis det er behov for det.

Sist oppdatert:

Denne avtalen ble sist oppdatert 19.05.2021