Fiskekort i Nesbyen

Kjøp og betal ditt fiskekort her.

Se  www.visitnesbyen.no/fiske/ for kart over fiskesonene.

Slik gjør du det
 • Finn ut hvilken sone du ønsker å fiske i og velg riktig fiskekort nedenfor.
 • Fyll ut ønsket fra- og til-dato. Systemet vil automatisk beregne prisen.
 • For kjøp av sesongkort, velg Fra: dagens dato, Til: siste sesongdato.
 • Fyll ut navn på hver fisker du kjøper fiskekort for.
 • Når du har betalt mottar du en kvittering i pdf-format på epost. Dette er ditt fiskekort-bevis. Print ut denne eller ha den tilgjengelig digitalt ved kontroll, sammen med annen gyldig legitimasjon.
Fiskeregler
 • Barn under 16 år fisker gratis. Alle andre må ha gyldig fiskekort for det området de skal fiske i.
 • Stangfiske med kun 1 stang pr. person er tillatt.
 • Levende agn er ulovlig (unntatt mark og maggot). Bruk av øyrekyte er strengt forbudt.
 • Vis hensyn til andre fiskere og naturen. Respekter bålforbudet, rydd opp etter deg langs vannet og husk båndtvang for hunder.
 • Se hver enkelt sone for tillatt fiskesesong.

   SKITT FISKE OG GOD TUR!