26.08-27.08

Kjerringtorget - Påmelding

Søknad om bodplass 26.- 27. august 2023

Informasjon

Arrangement

Nesbyen sentrum og omegn

Kjerringtorget

Beskrivelse

PRISER

  • Bod type 1:  Bod uten strøm, pris per bodplass kr. 1.800,- 
  • Bod type 2:  Bod med strøm - til salg av mat (maks 3000 W), pris per bodplass kr. 2.800,- 
  • Bod type 3:  Bod med strøm - kun til betalingsterminal, pris per bodplass kr. 2.100,-

Vilkår

Dette er en søknad for deltagelse på Kjerringtorget. Du betaler for boden ved innsending av søknad. Ved avvist søknad blir innbetalingen tilbakeført. Vi anbefaler at du leser nøye igjennom Kjerringtorgets regler og kriterier for påmelding før du søker.

Ved innsendelse av denne søknaden vil du få en bekreftelse på at den har kommet fram og at du har betalt.

Senere vil svar fra arrangementskomiteen sendes ut, etter at søknaden er behandlet, der vil det framkomme om du har fått plass eller ikke.


Informasjon om strøm

Det er utfordrende å skaffe strøm som er egnet. Tenk nøye gjennom om du har behov for strøm, hvor mye du trenger og hva du trenger den til. Venligst spesifiser hva du trenger strøm til og anslå hvor mange kw du trenger.

 

Informasjon plassering

Nesbyen sentrum har gått gjennom større forandringer, så bodplasseringene kan bli annerledes enn tidligere år. Kom gjerne med ønsker om type plass, så skal vi forsøke å oppfylle ønskene så godt det lar seg gjøre.


REGLER FOR PÅMELDING/DELTAGELSE PÅ KJERRINGTORGET 

Kjerringtorget er et arrangement av og med kvinner. Vi stiller som krav at deltakerne/selgerne skal være kvinner, idet vi ønsker å fremme et sted hvor kvinnelige etablerere og næringsdrivende kan markedsføre seg og selge sine produkter.


PÅMELDING/BETALING

  1. Kvinner som er interessert i å delta på Kjerringtorget melder seg på her. Bemerk at den enkelte forplikter seg til å utstille/selge sine vare begge dager.
  2. Endelig påmeldingsfrist er 23. juni. 
  3. Alle søkere må sende minst 2 produktbilder som legges ved som vedlegg i søknadsskjemaet. Søknaden blir ikke registrert uten bilder.
  4. En bodplass tilsvarer størrelsen på et partytelt (3x3m). Trenger du mer plass, må du betale for 2 eller flere plasser. Bobiler eller andre biler er ikke ønsket som bod. Deltakerne må selv ha med seg nødvendig utstyr som bord, telt, skjøteledning osv.
  5. Den enkelte deltaker er selv ansvarlig overfor mattilsynets reglement. Det blir foretatt kontroll i løpet av torgdagene.
  6. Påmelding av bodplass er bindende. Det er mulig å kansellere bestillingen med 10% avbestillingsgebyr innen 01. august samme år. Etter .1 august refunderes ikke påmeldingen.


KRITERIER FOR DELTAKELSE

1.     I tillegg til kvalitet på produktene, ønsker vi å prioritere mangfoldet innenfor husflid og håndverk slik at flest mulige teknikker blir representert på Kjerringtorget. Vi ønsker å stimulere unge og nye håndverksprodusenter som ønsker å utvikle seg fra hobby til næring. 

2.     Egenproduserte varer og varer produsert i samarbeid med andre kvinnelige håndverkere er tillatt.

3.     Utstillere med egendesignede varer produsert av andre er også tillatt.  Men det forutsetter at designeren selv betjener salgsboden.

4.     Det er ikke tillatt å stille med andre varer enn det som er oppgitt på søknadsskjemaet.

5.     Menn kan ikke betjene boden.  Kjerringtorget bistår ved behov for pauser.

6.     Det er ikke tillat å dele ut reklamemateriell o.l. som ikke refererer seg til varene som tillates solgt under Kjerringtorget.

 
ANSVARSFORHOLD 

1.     Bodene skal være betjent når torget er åpent for publikum, det er ikke tillatt å demontere bodplassen sin før etter stengetid. 

2.     Arrangørene sørger for renhold av publikumspassasjer. Renhold av bodplasser besørges av utstillerne.

3.     Arrangørene besørger vanlig vakthold fra montering kan begynne til demontering skal være avsluttet, men påtar seg ikke ansvar for utstilte varer og eventuelt utstyr og tredje persons eiendeler. Utstillerne må selv sørge for nødvendige forsikringer.

4.     Når arrangementet er slutt, skal området være ryddet og søppel legges i utsatte dunker og containere.

5.     Alle utstillerne anses å være bundet av dette reglementet. Kjerringrådet avgjør med bindende virkning tvister om forståelse av reglementet.

Reglementet er sist revidert 30.03.23


Videoer

-