Brukeravtale

Brukeravtale ved booking/kjøp av tjenester via Visit Kragerø

Bestiller: Kunde/forbruker som bestiller varer/tjenester via bookingsidene hos Visit Kragerø
Arrangør: Den enkelte leverandør/selger av varen eller tjenesten.
Formidler: Visit Kragerø v/Kragerø Næringsforening

1. Parter

Avtale om booking/kjøp av den aktuelle vare eller tjeneste gjelder mellom Bestiller og den aktuelle Arrangør. Visit Kragerø v/Kragerø Næringsforening opptrer kun som en formidler (mellommann) for Arrangør og er ikke solidarisk ansvarlig med sistnevnte. Visit Kragerø v/Kragerø næringsforening har fått fullmakt via avtale med den aktuelle Arrangør til å markedsføre varen/tjenesten samt å innhente bestillinger og betalinger fra den enkelte Bestiller/kunde på deres vegne. Arrangøren er ansvarlig for deg som kunde/Bestiller når du bestiller din opplevelse, opphold eller annet gjennom oss. Arrangøren sørger også for at du får nødvendig informasjon før du reiser, og tar kontakt med deg dersom det oppstår vesentlige endringer vedrørende din bestilling. Se særlig punkt 4 og 5 nedenfor.

2. Priser

2.1 Det tas forbehold om trykkfeil og Arrangør forbeholder seg retten til å justere prisene uten foregående varsel.

2.2 Prisene er oppgitt i norske kroner.

3. Bestillings- og betalingsvilkår

3.1 Betalingen skjer når bestillingen gjennomføres og bestillingen er ikke godkjent før hele beløpet er betalt.

3.2 Når bestillingen er betalt blir det sendt en kvittering på e-post, dette er også billetten til den aktiviteten du har bestilt.

4. Avbestilling

4.1 Fra Bestillerens side
For å avbestille eller endre en bestilt aktivitet, må du ta direkte kontakt med Arrangør av aktiviteten. Visit Kragerø fungerer som et mellomledd mellom Bestiller og Arrangør, men endringer, avbestillinger m.m. må avtales direkte med Arrangør. Avbestillingskriterier finner du under hvert enkelt produkt, og disse gjelder for det enkelte produkt. Avbestillingskriteriene kan endres uten forvarsel.

4.2 Avbestilling/kansellering fra Arrangørens side

4.2.1 Kansellering av aktiviteten kan forekomme dersom det av sikkerhetsmessige årsaker ikke er forsvarlig å gjennomføre aktiviteten (for eksempel på grunn av været). Ved slik kansellering vil det bli gitt full refusjon med mindre partene blir enig om endring av tidspunkt for aktiviteten.

4.2.2 Arrangøren kan avlyse aktiviteten dersom betingelser ikke er oppfylt, for eksempel minimum antall deltakere osv. Dersom dette forekommer, vil Bestiller få beskjed direkte fra Arrangør av aktiviteten senest dagen før aktiviteten skal finne sted. Dersom Bestiller ikke godtar endring av tidspunkt for aktiviteten vil det bli gitt full refusjon.

5 Hvem er ansvarlig?

5.1 Bestiller er ansvarlig:

  • For å vurdere om de er fysisk og psykisk skikket til å delta på den bestilte aktiviteten.
  • For å følge de instrukser som blir gitt før og under aktiviteten.
  • For å påse at eventuelle aldersgrenser blir overholdt.
  • For at ingen i følget møtet opp til en aktivitet i alkoholpåvirket tilstand. Dersom dette forekommer, må vedkommende stå over aktiviteten og får ingen refusjon.
  • For å møte opp på rett sted og til rett tid som angitt i billetten

5.2 Arrangøren er ansvarlig:

  • Ovenfor Bestiller når det gjelder kvaliteten av og gjennomførelsen av aktiviteten som er solgt.
  • For å oppgi riktig informasjon ang. tid, dag, prising, aldersgrense, hva aktiviteten innebærer og hvor den finner sted.
  • Forbeholder seg retten til å nekte deltakelse på aktiviteten dersom deltakeren er en trussel for sikkerheten.
  • For at aktiviteten blir gjennomført i henhold til beskrivelsen av aktiviteten.
  • Det som trengs for å gjennomføre aktiviteten i henhold til forsikringer, tillatelser, utstyr, bemanning osv.

6. Reklamasjon

6.1 Dersom Bestiller påberoper seg mangler ved leveransen må dette tas opp med Arrangør ved første anledning. 6.2 Reklamasjonen må skje skriftlig og senest 1 uke etter dato for gjennomført aktivitet. 6.3 Ethvert søksmål mot Formidler eller Arrangør reguleres av norsk rett.

7. Force majeure

7.1 Partene har rett til å gå bort fra avtalen dersom arrangementet ikke kan gjennomføres som følge av krigshandlinger, naturkatastrofer, arbeidsmarkedskonflikter, lengre avbrudd i vann- eller energitilførsel, brann eller tilsvarende større hendelser som ingen av partene har kunnet forutse eller påvirke.

8. Personvern

8.1 Når du bestiller aktiviteter må det registreres en e-postadresse, navn, adresse og telefonnummer. Disse opplysningene gis videre til eieren av aktiviteten du har bestilt. Opplysninger brukes kun til å kontakte deg angående aktiviteten dersom det er behov for det.

8.2 Ved å bruke denne nettsiden samtykker du i at vi kan lagre cookies i din nettleser. "Cookies" - eller "Informasjonskapsler" - er en standard teknologi som brukes av de fleste nettsider i dag. Informasjonen vi samler inn bruker vi til å gjøre nettsidene våre bedre for våre kunder. Informasjonen benyttes kun internt og videreføres aldri til andre. Vi lagrer aldri informasjon som kan identifisere deg personlig. Hvis du benytter funksjonen "Husk meg" eller "Autoinnlogging" lagres det en cookie som gjør at vi automatisk kan logge deg inn.

Denne brukeravtale inkluderer også «Retningslinjer for personvern» som du kan lese på følgende link: https://web.booktech.no/privacy/dpa/?id=opplevkragero

9. Gjeldende lovverk

For avtaler som inngås mellom en næringsdrivende og en forbruker gjelder avtalelovens kapittel 4 om informasjonskrav til forbruker, med mindre annet følger av lov eller av bestemmelser gitt i medhold av lov. Et slikt unntak kan være lov om pakkreiser av 15. juni 2018 nr. 32 som får anvendelse under nærmere bestemte forutsetninger når det selges kombinasjon av minst to forskjellige typer reisetjenester som gjelder samme reise eller ferie, se pakkreiseloven § 6.

Det gjøres oppmerksom på at lov om angrerett av 20. juni 2014 nr. 27 ikke gjelder for kjøp av disse tjenestene da det faller inn under unntaksbestemmelsen i angrerettsloven § 22 bokstav m) som lyder:

«…m) levering av innkvarteringstjenester for andre formål enn boligformål, transport av varer, bilutleietjenester, catering og tjenester knyttet til fritidsaktiviteter når det i avtalen er fastsatt en bestemt dato eller et bestemt tidsrom for utførelsen av slike tjenester, (..)

10. Grupper

10.1 Visit Kragerø hjelper deg gjerne dersom du ønsker å bestille for en større gruppe. Vi kan sette deg i kontakt med de ulike reiselivsbedriftene, lokale event byråer, og være behjelpelige med forslag til aktiviteter, transport, mat og overnatting. Kontakt oss per e-post for tilbud.

11. Sist oppdatert

11.1 Denne avtalen ble sist oppdatert 18.01.2022

Visit Kragerø
v/Kragerø Næringsforening
Org. nr: 919724838
P.A. Heuchs gate 24, 3770 Kragerø
Tlf: +47 40102720
E-post: post@visitkragero.no