Den siste viking - Harald Hardråde i Bysants og Kyiv

På slutten av vikingtiden oppholdt Harald Hardråde seg i flere år i østerled. Etter slaget på Stiklestad rømte han til Kyiv, der han gikk i tjeneste hos fyrst Jaroslav den vise. Deretter dro han til Konstantinopel, der han ble leder for væringgarden, den skandinaviske elitehære og livgarden til den bysantinske keiseren. På vei hjem til hjemlandet og kongemakt var han igjen innom Kyiv og giftet seg med Jaroslavs datter Ellisiv, som ble Norges dronning. Arrangementet er i utgangspunktet gratis men vi ber alle om å løse billett og gi en donasjon til det Ukrainske treffpunktet i Tønsberg "Vi Sammen!" Du velger selv beløp.

Lecture

Oseberg Vikingarv

Read more / reservation

Gokstadskipet - hva skiller det fra de to andre Vestfoldskipene?

Vi har tre mer eller mindre bevarte vikingskip fra Vestfold, som er bygget innenfor et tidsspenn på 175 år; Oseberg fra år 820, Gokstad fra år 890 og Klåstad fra år 995. De har mye til felles, men vi skal se nærmere på hva som skiller dem fra hverandre, og hvilken bruk de er bygget for. Arrangementet er i utgangspunktet gratis men vi ber alle om å løse billett og gi en donasjon til det Ukrainske treffpunktet i Tønsberg "Vi Sammen!" Du velger selv beløp.

Lecture

Oseberg Vikingarv

Read more / reservation

Kampen om Snartemosverdet

Bare dager etter invasjonen 9. april 1940 troppet arkeolog og SS-offiser Herbert Jankuhn opp på Oldsaksamlingen i Oslo. Han forlangte å få utlevert Snartemosverdet. Arrangementet er i utgangspunktet gratis men vi ber alle om å løse billett og gi en donasjon til det Ukrainske treffpunktet i Tønsberg "Vi Sammen!" Du velger selv beløp.

Lecture

Oseberg Vikingarv

Read more / reservation

Katastrofe og krise - Offergaver på Borre

2020 ble preget med rekord store branner i Australia, demokratisk krise og Black Lives matter protester i USA som førte til flere store voldshendelser, morderbier ble et fenomen, en enorm eksplosjon i Beirut drepte minst 190 mennesker og det var selvfølgelig også det året covid-19 utbruddet gikk globalt og pandemien ble erklært. Likevel så erklærte historiker Michael McCormick at året 536 e.kr. har vært det verste året noensinne å leve. Arrangementet er i utgangspunktet gratis men vi ber alle om å løse billett og gi en donasjon til det Ukrainske treffpunktet i Tønsberg "Vi Sammen!" Du velger selv beløp.

Lecture

Oseberg Vikingarv

Read more / reservation

Middelalder på Tunsberghus

I dette foredraget vil borgen på Slottsfjellet være i fokus. Hvordan var Tunsberghus bygd opp og hvilke funksjoner hadde den? Hvem bodde der og hvordan var livet der oppe? Tunsberghus er en av de fire viktigste borgene i Norge, og i utstrekning er borgen den største i hele Norden. Borgen spilte en sentral rolle i middelalderen, som kongens residens og administrasjonssenter frem til den ble stormet og brent i 1503. Kom og bli nærmere kjent med dette stolte byggverket, som i sin tid huset kongelige, hirdmannskap, presteskap, tjenere, husdyr og gjester – og som i dag kun har ruiner til minne om en storslagen glanstid. Arrangementet er i utgangspunktet gratis men vi ber alle om å løse billett og gi en donasjon til det Ukrainske treffpunktet i Tønsberg "Vi Sammen!" Du velger selv beløp.

Lecture

Oseberg Vikingarv

Read more / reservation

Mørke skyer over Borre

Vår forståelse av historien blir ofte formet av våre egne intensjoner. Den samme hendelsen kan tolkes på helt ulike måter, avhengig av hvem du spør. Dette gjør at fortiden ofte blir misbrukt i propaganda for å legitimere politiske mål. Et eksempel på dette er Borre, som under den andre verdenskrig ble et viktig sted for Quisling og Nasjonal samling. Gjennom bruken av området ble det skapt en kobling mellom nåtiden og det Quisling betraktet som en ærerik fortid, en fortid han ønsket å gjenskape. I dette foredraget vil vi se nærmere på denne mørke siden av historien, og hvordan vikingtid fortsatt i dag brukes og misbrukes til ulike formål. Arrangementet er i utgangspunktet gratis men vi ber alle om å løse billett og gi en donasjon til det Ukrainske treffpunktet i Tønsberg "Vi Sammen!" Du velger selv beløp.

Lecture

Oseberg Vikingarv

Read more / reservation

Oseberg og vikingenes vakre verden

Det spektakulære begravelsesritualet på Oseberg i år 834 satt varig spor i landskapet. Det er god grunn til å tro at det ble bevart i minnet til alle de som deltok, og vi vet at det har gjort dypt inntrykk på mange mennesker verden rundt etter de arkeologiske utgravningene i 1904. Men hvem var de to kvinnene som ble gravlagt i gravkammeret i skipet, og hva forteller dette funnet om vikingtidssamfunnet? Foredraget er i utgangspunktet gratis men vi setter pris på at du bestiller billett. Du velger selv om du vil betale og beløp. Alle penger som kommer inn går uavkortet til det Ukrainske treffpunktet i Tønsberg "Vi Sammen!"

Lecture

Oseberg Vikingarv

Read more / reservation

Rowing a viking ship

Rowing a replica of the world famous Oseberg Viking ship in its home waters is a unique experience indeed. You are depending entirely on your own strength – and of course, that of our experienced captain and crew. No engine, no thrusters – no problem!

Viking Age

Oseberg Vikingarv

Read more / reservation

Ukraina og Norge i vikingtid - SEMINAR

Bli med på et spennende seminar om vikingtiden og relasjonene Norge- Ukraina. Med spennende innlegg bundet sammen av Terje Gansum og med gode muligheter til spørsmål og innspill fra publikum. Med Cat Jarman, Frans-Arne Stylegar, Jan Bill og Terje Gansum Arrangementet er i utgangspunktet gratis men vi ber alle om å løse billett og gi en donasjon til det Ukrainske treffpunktet i Tønsberg "Vi Sammen!" Du velger selv beløp.

Lecture

Oseberg Vikingarv

Read more / reservation

Vikingatida sköldar – mycket mer än vapen

Sköldar hör till de mest ikoniska föremålstyperna förknippade med skandinavisk vikingatid. De finns representerade i olika typer av källmaterial som gravfynd, som miniatyrer och i figurativa framställningar, samt som del av bilder och texter. När sköldar studeras med hänsyn till alla olika källmaterial framträder betydelser och funktioner som går långt bortom det som krigarens vapen. Av särskilt intresse är sköldarna från Gokstadsskeppet, som till stor del varit normgivande för vår förståelse av vikingatidens sköldar. Arrangementet er i utgangspunktet gratis men vi ber alle om å løse billett og gi en donasjon til det Ukrainske treffpunktet i Tønsberg "Vi Sammen!" Du velger selv beløp.

Lecture

Oseberg Vikingarv

Read more / reservation