FESTIVALÅPNING MED FOLKET BORTAFOR NORDAVINDEN

Den offisielle åpningen av årets «Koronatilpassede» festival skjer i Støperietg hvor vi gir dere en aukustisk konsert med publikumsfavorittene FOLKET BORTAFOR NORDAVINDEN. Folket består for anledningen av Benny Braaten, Erik Lillehagen, Espen Winther og Martin Kufahl.

Foredrag

Oseberg Vikingarv

Les mer / bestilling

HISTORISK BYVANDRING

Guide er Kjell Erik Sønsterud, arkeolog i Vestfold fylkeskommune. Han har deltatt i flere arkeologiske utgravninger i Tønsberg, blant annet på tomten der Tønsberg og Færder bibliotek ligger og hvor murer etter Olavsklosteret ble avdekket og blant annet to båtgraver funnet.

Vikingtid

Oseberg Vikingarv

Les mer / bestilling

IKKE HELT PÅ JORDET - JAKTEN PÅ NORDRE NES

Innseilingen til Tønsberg fra øst går gjennom sundet mellom Husøy og fastlandet ved Nes i Slagen. I dag er Nes et boligområde med noe jordbruk. for noen hundre år siden gikk det under navnet Byetangen og var byens hovedområde for skipsbygging. Men gamle kart og metallsøk gir oss et nytt blikk på stedet, og forteller en spennende historie tilbake til vikingtid og enda lenger.

Foredrag

Oseberg Vikingarv

Les mer / bestilling

KLÅSTAD-SKIPETS BRYNESTEINSLAST

Klåstad-skipet er Norges fjerde vikingskip,- et handelsskip fra ca. 980 som strandet innerst i Klåstad-kilen i Brunlanes. Dette var et frakteskip som bl.a. hadde brynestein fra Eidsborg, Telemark i sin last. Konservator Haakon Livland skal fortelle om denne lasten av rå-bryner som var en ettertraktet handelsvare over store deler av Europa. Slipte bryner ble brukt til å kvesse kniver, ljåer, økser, sverd osv. Det var for øvrig brynesteins-produksjon i Eidsborg i over 1000 år, -helt fram til årene etter 2. verdenskrig.

Foredrag

Oseberg Vikingarv

Les mer / bestilling

OLAV DEN HELLIGE: FRA LEIESOLDAT TIL HELGEN

Den historiske romanen «Olav Haraldsson. Olav den hellige – fra leiesoldat til helgen» er i all hovedsak basert på Snorre Sturlassons «Heimskringla», islandske, norske og katolske skriftlige kilder. og katolsk kildemateriell. Dessuten er det tatt med nyere forskning. Den handler om Olav Haraldssons oppvekst på Ringerike, og hans reiser som viking fra han var 12 år, fram til han blir drept i slaget på Stiklestad i år 1030. Som viking reiste Olav bl.a. til Sverige, Russland, Danmark, England, Belgia, Frankrike og Tyrkia. Romanen følger hans liv fra fødselen i år 992, gjennom hans oppvekst på Ringerike, og hans reiser i Skandinavia, Russland, England og Frankrike, til hans død på Stiklestad i året 1030.

Foredrag

Oseberg Vikingarv

Les mer / bestilling

OSEBERGKVINNENE - HVEM VAR DE?

Oseberggraven er en av de rikeste og mest kjente vikingtidsgravene vi har og den har status som selve symbolet på vikingtiden i Norge. I løpet av de over 100 årene som er gått siden utgravingen har det vært gjort mange forsøk på finne ut av hvem de to kvinnene som ble gravlagt her er, hvorfor de er gravlagt sammen og ikke minst hvorfor de har fått et så spesielt gravminne? Hvor nærme disse to kvinnen fra fortiden klarer vi å komme?

Foredrag

Oseberg Vikingarv

Les mer / bestilling

OSEBERGSKIPETS LANGE REISE - FRA SLAGENDALEN VIA KRISTIANIA/OSLO TIL BYGDØY PÅ 23 ÅR

I 1903 begynte Osebergskipet på en lang reise. Fra gravhaugen i Vestfold til Vikingskipshuset i Oslo. En reise som inneholdt gravrøvere, nye oppfinnelser, terrortrusler og en svensk arkeolog som reddet den norske nasjonalskatten.

Foredrag

Oseberg Vikingarv

Les mer / bestilling

SLAGET VED HAFRSFJORD OG DETS BETYDNING

Slaget i Hafrsfjord har tradisjonelt blitt sett på som starten på samlingen av kongeriket Norge. Flere historikere og arkeologer har i senere tid satt spørsmålstegn ved slagets betydning, og heller tolket det som et av mange slag i denne tiden. Ut fra dette synet var det snarere sagaskriverne, særlig Snorres kongesagaer, som gjorde slaget så viktig århundrer senere. I dette foredraget vil slagets bakgrunn og betydning bli sett i lys av særlig langdistansehandel og politiske rivaliseringer på slutten av 800-tallet. Slik vil også de internasjonale perspektiver bidra til forståelsen av slaget ved Hafrsfjord.

Foredrag

Oseberg Vikingarv

Les mer / bestilling

SPOR ETTER SLAGAKTIVITET I HAFRSFJORD

- Ingen andre har fått se helheten i de sporene vi har funnet etter slaget i Hafrsfjord, sier Sigbjørn Daasland, leder i foreningen Funn i Hafrsfjord. Det betyr at de som kommer på foredraget hans, «Spor etter slagaktiviteter i Hafrsfjord», på Tønsberg Vikingfestival, blir de første som får se foreningens dokumentasjon av det de mener er tydelige spor etter slaget i Hafrsfjord.

Foredrag

Oseberg Vikingarv

Les mer / bestilling

STATUS BORRE 2020: HALLER, HAUGER OG SKIP. PÅ SPORET AV ET MAKTSENTER I VIKEN

Oseberggraven er en av de rikeste og mest kjente vikingtidsgravene vi har og den har status som selve symbolet på vikingtiden i Norge. I løpet av de over 100 årene som er gått siden utgravingen har det vært gjort mange forsøk på finne ut av hvem de to kvinnene som ble gravlagt her er, hvorfor de er gravlagt sammen og ikke minst hvorfor de har fått et så spesielt gravminne? Hvor nærme disse to kvinnen fra fortiden klarer vi å komme?

Foredrag

Oseberg Vikingarv

Les mer / bestilling

VALKYRIER I MYTE OG VIRKELIGHET

Valkyrier bestemmer hvem som lever og som dør i kamp, og de tar døde kriger til Valhalla eller Sessrúmnir, Freyja sin hall. Disse skapningene har fasinert folk gjennom tidene og deres varierte representasjon i kildene som attraktive eller skumle og krigslige betyr at i vikingtiden og middelalderen hadde folk forskjellige ideer om dem. Forelesningen vil presentere disse valkyrier, spekulere om deres opprinnelse og prøve å svare på hvorfor en maskulin krigerkultur ville sette et kvinnelig vesen ansvarlig for liv og død.

Foredrag

Oseberg Vikingarv

Les mer / bestilling

VIKINGENE OG STRUPESANG

Hvordan hørtes det ut når vikingene sang? Vi har få beskrivelser fra samtiden, men Elfi har satt seg inn i temaet og gir oss et innblikk i både ord og toner.

Foredrag

Oseberg Vikingarv

Les mer / bestilling

VIKINGGRAVFELTET PÅ GULLI

I forbindelse med utbyggingen av E18 ble det i 2003 og 2004 foretatt arkeologiske utgravninger av et stort vikinggravfelt på Gulli på Barkåker. I alt 60 graver ble avdekket, men bare rundt 20 var helt eller delvis bevart. Av de 20 bevarte gravene har vi kammergraver, båtgraver, graver med hesteplattform, kistegraver/jordgraver. Cecilia Gustavsen, som selv var med på utgravningene, vil fortelle om de flotte gravfunnene, og om hva de kan fortelle oss om vikingtidssamfunnet.

Foredrag

Oseberg Vikingarv

Les mer / bestilling

VIKINGLEKER MED LEKEGODEN OG TROLLET

Lekegoden og trollet lærer deg spennende, morsomme og kanskje litt krevende leker og idretter på Lekeodden ved Støperiet. For store og små

Vikingtid

Oseberg Vikingarv

Les mer / bestilling

Vikingroeren

Det gir en spesiell følelse å vite at man skal føre en 13 tonn tung replika av Osebergskipet i nøyaktig de samme farvannene som hun seilte i for 1200 år siden. Uten andre hjelpemidler enn mannskapets muskelkraft og Høvedsmannens kløkt. Ingen motor, ingen baugtruster… Ingen sak!

Vikingtid

Oseberg Vikingarv

Les mer / bestilling

VIKINGSMEDEN - MYTER OG FAKTA

Spor etter smier og smedens virksomhet dukker av og til opp under arkeologiske utgravninger. Noe er undersøkt og godt publisert fra handelssteder som Kaupang, men smeder var det overalt, hva ser vi på landsbygda? Før byggingen av ny E-18 ble en heller gravd ut ved Nordby/Bommestad i Larvik. Her holdt en smed til på 1300-tallet.

Foredrag

Oseberg Vikingarv

Les mer / bestilling