KLÅSTAD-SKIPETS BRYNESTEINSLAST

Klåstad-skipet er Norges fjerde vikingskip,- et handelsskip fra ca. 980 som strandet innerst i Klåstad-kilen i Brunlanes. Dette var et frakteskip som bl.a. hadde brynestein fra Eidsborg, Telemark i sin last. Konservator Haakon Livland skal fortelle om denne lasten av rå-bryner som var en ettertraktet handelsvare over store deler av Europa. Slipte bryner ble brukt til å kvesse kniver, ljåer, økser, sverd osv. Det var for øvrig brynesteins-produksjon i Eidsborg i over 1000 år, -helt fram til årene etter 2. verdenskrig.

Bestilling

Vennligst ta kontakt så sjekker vi kapasiteten og pris på dette produktet. Velg riktig antall gjester og dato, og trykk på "Kontakt oss".

Informasjon

Foredrag

Oseberg Vikingarv

Slottsfjellsmuseet

Beskrivelse

Foredrag - Tønsberg Vikingfestival 2020:

Klåstad-skipet er Norges fjerde vikingskip,- et handelsskip fra ca. 980 som strandet innerst i
Klåstad-kilen i Brunlanes. Dette var et frakteskip som bl.a. hadde brynestein fra Eidsborg, Telemark i sin last.
Konservator Haakon Livland skal fortelle om denne lasten av rå-bryner som var en ettertraktet handelsvare over store deler av Europa.
Slipte bryner ble brukt til å kvesse kniver, ljåer, økser, sverd osv. Det var for øvrig brynesteins-produksjon i Eidsborg i over 1000 år, -helt fram til årene etter 2. verdenskrig.

Haakon LivlandHaakon Livland, Foto: Rune Sørli

Haakon Graffer Livland er konservator NMF på Slottsfjellsmuseet, Tønsberg.  Cand. philol. Kulturhistoriker.

 

Illustrasjon: Ferdig slipt knivbryne fra Eidsborg.  Foto: H. Livland.

Gratis adgang men alle må registrere seg på forhånd pga smittesporing!