STATUS BORRE 2020: HALLER, HAUGER OG SKIP. PÅ SPORET AV ET MAKTSENTER I VIKEN

Oseberggraven er en av de rikeste og mest kjente vikingtidsgravene vi har og den har status som selve symbolet på vikingtiden i Norge. I løpet av de over 100 årene som er gått siden utgravingen har det vært gjort mange forsøk på finne ut av hvem de to kvinnene som ble gravlagt her er, hvorfor de er gravlagt sammen og ikke minst hvorfor de har fått et så spesielt gravminne? Hvor nærme disse to kvinnen fra fortiden klarer vi å komme?

Bestilling

Vennligst ta kontakt så sjekker vi kapasiteten og pris på dette produktet. Velg riktig antall gjester og dato, og trykk på "Kontakt oss".

Informasjon

Foredrag

Oseberg Vikingarv

Støperiet

Beskrivelse

Foredrag - Tønsberg Vikingfestival 2020:

At Borre i Horten har vært et viktig sted gjennom yngre jernalder i Skandinavia har lenge vært kjent av arkeologer og historikere. Men det er først de senere årene gjennom bruk av inngrepsfrie metoder at nye og oppsiktsvekkende funn gjør at vi nå kan se på Borre med nye øyne. I 2007 ble det lokalisert to store hallbygninger fra yngre jernalder, i 2013 ble ytterligere en hallbygning på over 60 meter lokalisert og i 2017 ble restene av en skipsgrav funnet på Dyrskuplassen. I dette foredraget går jeg gjennom forskningsstatus på  Borre i 2020. Hva vet vi nå etter 13 år med geofysiske undersøkelser og utgravninger på Borre.

Christer Tonning, arkeolog Vestfold og Telemarks fylkeskommune siden 2005. Ph.d. Student ved universitetet i Wien hvor Borrematerialet gjennomgås.Har tidligere jobbet på prosjekter ved universitetet i Oslo og Kulturhistorisk museum.Nordisk Hovedfag i Arkeologi fra universitetet i  Tromsø i 2003

Gratis adgang men alle må registrere seg på forhånd pga smittesporing!