Ukraina og Norge i vikingtid - SEMINAR

Bli med på et spennende seminar om vikingtiden og relasjonene Norge- Ukraina. Med spennende innlegg bundet sammen av Terje Gansum og med gode muligheter til spørsmål og innspill fra publikum. Med Cat Jarman, Frans-Arne Stylegar, Jan Bill og Terje Gansum Arrangementet er i utgangspunktet gratis men vi ber alle om å løse billett og gi en donasjon til det Ukrainske treffpunktet i Tønsberg "Vi Sammen!" Du velger selv beløp.

Bestilling

Vennligst ta kontakt så sjekker vi kapasiteten og pris på dette produktet. Velg riktig antall gjester og dato, og trykk på "Kontakt oss".

Informasjon

Foredrag

Oseberg Vikingarv

Støperiet

Beskrivelse

Bli med på et spennende seminar om vikingtiden og relasjonene Norge- Ukraina. Med spennende innlegg bundet sammen av Terje Gansum og med gode muligheter til spørsmål og innspill fra publikum.

Gjermundbu-funnet: Mellom Opplandene og Gardarike

Opplandene, innlandsbygdene i Øst-Norge, spiller en viktig rolle i sagaene. Der beskrives Opplandene som en region styrt av småkonger med klare politiske kontakter østover, til Sverige. Fornminner og arkeologiske funn styrker bildet av en landsdel preget av østlige forbindelser. I dette foredraget ser vi nærmere på dette, med et spesielt fokus på det kjente Gjermundbu-funnet fra Ringerike. Denne mannsgraven fra 900-tallet er en av de rikest utstyrte vikingtidsgravene i Norge - og samtidig et fremmedartet, østlig inspirert innslag i periodens gravskikk her hjemme.

Frans-Arne Hedlund Stylegar (f. 1969) er arkeolog og spesielt opptatt av vikingtiden. Han har bl.a. publisert gravfunnene fra Kaupang og årringsdateringene av Osebergskipet, og er forfatter av en rekke bøker og fagartikler. Han har vært arkeolog og fylkeskonservator i Vest-Agder, og museumsdirektør i Varanger. I dag arbeider han med kulturminnespørsmål i Multiconsult. Stylegar er vikværing, men bosatt i Kristiansand.

Frans-Arne Stylegar foto: Susanne Hætta

Frans-Arne Stylegar foto: Susanne Hætta 

Elvekonger

I 2017 åpnet den anerkjente norske bioarkeologen Cat Jarman en liten eske fra en utgravning fra vikingtiden i Repton i England. I esken lå en oransje perle, en karneolperle, som straks fanget hennes oppmerksomhet. En slik perle måtte stamme fra Midtøsten eller Asia, men hvordan hadde perlen havnet her, så langt vest? Ved hjelp av banebrytende naturvitenskapelige teknikker og gjenstander funnet i den samme utgravningen, avdekkes perlens opprinnelse steg for steg. Levende fortalt med stadig nye oppdagelser gir Elvekonger oss en helt ny forståelse av vikingenes liv og virke.

Dr Cat Jarman has also researched and published on the diet, resource use, and origins of the ancient populations of Rapa Nui (Easter Island). She now directs ongoing excavations at the Anglo-Saxon and Viking site of Repton and a newly discovered Viking winter camp at nearby Foremark. She also directs excavations of a Viking Age Rus fortified settlement at Vypovzyv in Ukraine.

She is an experienced public speaker and communicator, recently speaking at TEDxBath on the topic of archaeology, migration, and forensics. She frequently shares her expertise in the media (recent examples include New Scientist, New York Times, and BBC radio) and on podcasts (e.g. HistoryHit with Dan Snow) and her research has been covered by print and online news outlets internationally.

Cat Jarman. Foto: Marc Aikten Cat Jarman. Foto: Marc Aikten

Dr Jarman has contributed to numerous TV documentaries as both an on-screen expert and historical consultant, including programmes for the BBC, Channel 4, History, Discovery, and more.

Currently, she is a senior adviser on academic content development for the new museum of the Viking Age at the Museum of Cultural History, University of Oslo. She is also a research fellow at the Cultural Heritage Institute, Royal Agricultural University. In addition, Cat was recently elected as a Fellow of the Society of Antiquaries


Heimdalsjordet - en handelsplass med østlige forbindelser ved Gokstad

Østlige smågjenstander og mynt fra vikingtiden dukker jevnlig opp som arkeologiske funn i Skandinavia og på De britiske øyer - og således også i Norge og i Vestfold. Men hvordan ble de spredt ut blandet folk? Handels- og håndverksplassen på Heimdalsjordet ved Gokstad, som ble delvis utgravet i 2012 og 2013, kan hjelpe med til å belyse dette. Plassen har, sammenlignet med Kaupang som ligger bare 14 km borte, uvanlig mange østlige funn i form av mynt, perler laget av karneol og bergkrystall, samt vektlodd av typer som er knyttet til det islamske vektsystem. I foredraget skal vi se på, om plassen kanskje var særlig knyttet til et handelsnettverk som rettet seg østover, mot Birka og videre mot Rus’.

Jan BillJan Bill[

 

Jan Bill (1961)
Jeg er arkeolog, utdannet med PhD fra Universitet i København i 1997. I 2007 startet jeg som professor og samlingsansvarlig for vikingskipsamlingen ved Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo. Før dette arbeidet jeg ved Vikingeskibsmuseet i Roskilde og ved Nationalmuseet i Danmark.
Min forskning fokuserer, med bred margin, på vikingskipsamlingen og dermed på de norske skipsgraver. Jeg er opptatt av ritualer knyttet til gravleggelsene, men også av gravenes eventuelle betydning i et maktpolitisk perspektiv. Videre er jeg interessert i utviklingen av ikke-destruktive analysemetoder. Ut over forskningen er jeg i disse år særlig opptatt av planlegging og utvikling av faglig innhold til det nye Vikingtidsmuseet som skal bygges på Bygdøy.