Vikingatida sköldar – mycket mer än vapen

Sköldar hör till de mest ikoniska föremålstyperna förknippade med skandinavisk vikingatid. De finns representerade i olika typer av källmaterial som gravfynd, som miniatyrer och i figurativa framställningar, samt som del av bilder och texter. När sköldar studeras med hänsyn till alla olika källmaterial framträder betydelser och funktioner som går långt bortom det som krigarens vapen. Av särskilt intresse är sköldarna från Gokstadsskeppet, som till stor del varit normgivande för vår förståelse av vikingatidens sköldar. Arrangementet er i utgangspunktet gratis men vi ber alle om å løse billett og gi en donasjon til det Ukrainske treffpunktet i Tønsberg "Vi Sammen!" Du velger selv beløp.

Bestilling

Vennligst ta kontakt så sjekker vi kapasiteten og pris på dette produktet. Velg riktig antall gjester og dato, og trykk på "Kontakt oss".

Informasjon

Foredrag

Oseberg Vikingarv

Støperiet

Beskrivelse

Sköldar hör till de mest ikoniska föremålstyperna förknippade med skandinavisk vikingatid. De finns representerade i olika typer av källmaterial som gravfynd, som miniatyrer och i figurativa framställningar, samt som del av bilder och texter. När sköldar studeras med hänsyn till alla olika källmaterial framträder betydelser och funktioner som går långt bortom det som krigarens vapen. Av särskilt intresse är sköldarna från Gokstadsskeppet, som till stor del varit normgivande för vår förståelse av vikingatidens sköldar. Hur såg de egentligen ut när de hängdes på gravskeppets relingar och var de funktionella stridsvapen? Och slutligen, vad berättar den sammantagna bilden om olika källmaterials sköldar om deras betydelser för vikingatidens människor?

 

Kerstin Odebäck är arkeolog som specialiserat mig på den yngre järnålderns, och i synnerhet vikingatidens, arkeologi. I januari -22 disputerade jag på avhandlingen Vikingatida sköldar, ting, bild och text som associativt fält vid Stockholms universitet. Jag har flerårig erfarenhet av musealt arbete där jag huvudsakligen arbetat med samlingar, utställningsproduktion och medverkan i arkeologiska forskningsprojekt. Därtill har jag regelbundet undervisat i arkeologi på universitetsnivå. Min specialistkomptens innefattar djupgående kunskap om den yngre järnålderns föremålsvärld och samhälle. För närvarande arbetar jag inom uppdragsarkeologin kombinerat med egen forskning om tidig järnframställning i Sverige

Arrangementet er i utgangspunktet gratis men vi ber alle om å løse billett og gi en donasjon til det Ukrainske treffpunktet i Tønsberg "Vi Sammen!"