Brukeravtale

Avtalen inkluderer også «Retningslinjer for personvern» som du kan lese på følgende link: https://web.booktech.no/privacy/dpa/?id=prohemsedal

proHemsedal AS er ansvarlig for deg som kunde når du bestiller din opplevelse gjennom oss. Vi sørger for at du får nødvendig informasjon før du reiser og tar kontakt med deg dersom det oppstår vesentlige endringer som gjelder din bestilling. Dersom du har behov for å kontakte oss før eller under reiser, er vi tilgjengelige mandag-fredag 08.00-16.00. Vi kan kontaktes via telefon (+47) 90066969 eller e-post info@prohemsedal.com. For produkt kjøpt via proHemsedal AS, heretter kalt proHemsedal.

Ved bestilling av opphold/resaturantbesøk/aktiviteter og arrangementer:

Registrering:

Du må registrere deg som bruker på proHemsedal for å kunne kjøpe billetter.

Priser:

proHemsedal tar forbehold om trykkfeil og forbeholder seg retten til å justere prisene uten foregående varsel.

Vilkår for kjøp:

Bestillingen er bekreftet og bindende når betalingen er gjennomført og godkjent. Når bestilling er gjennomført blir det sendt en kvittering og bekreftelse på oppgitt e-post. Prisene er oppgitt i norske kroner (NOK).

Arrangementene og aktivitetene blir selv ivaretatt av den respektive arrangøren. Det betyr at arrangøren er din avtalepart. Det er arrangøren, og ikke proHemsedal, som er ansvarlig for produktet som er bestilt. Alle forhold som vedrører overholdelse av avtalen må derfor avklares direkte med arrangøren. Hvem som er arrangøren fremgår i din bookingbekreftelse. Dette gjelder ikke for grupper/firmaer som bestiller gjennom oss. Ønsker du å få tilsendt arrangørens vilkår kan du ta kontakt med proHemsedal på info@prohemsedal.com.

Ved bestilling av overnatting:

Registrering:

Du må registrere deg som bruker på proHemedal.com for å booke overnatting.

Betalingsvilkår og priser:

Våre priser er oppgitt i NOK. Hele beløpet betales ved bestilling av overnatting. proHemsedal tar forbehold om trykkfeil både på nettsider, bookingsystem og utsendte tilbud. Ved inngåelse av leieavtalen oversender proHemsedal bekreftelse til leietakeren. Dersom leiebeløpet ikke er innbetalt innen betalingsfristen, kan proHemsedal annullere leieavtalen. proHemsedal betrakter manglende betaling som misligholdelse, og leietakeren har ikke krav på oppfyllelse av leieavtale. Ved bestilling vil du se hva som er inkludert i prisen.

Om strømprisene blir høyre enn i 2022/2023 vil en motta et utlegg på mellomværende etter avreise, dette vil da blir informert om før ankomst. Avlesing vil bli foretatt ved ankomst og avreise av oppholdet.

Bestilling/bekreftelse:

Bestillingen er bindende for partene ved en skriftlig eller elektronisk bestilling. Skriftlig bekreftelse sendes leietaker omgående etter bestilling. Personen/firmaet bestillingen er registrert på er økonomisk ansvarlig for hele bestillingen, også evt. erstatning av skade som måtte oppstå.

Avbestilling/endringer:

Med mindre annet er spesifisert i beskrivelsen av overnattingsstedet, gjelder følgende: Når leietaker har bekreftet bestillingen via getaccept eller mail, er avtalen bindene. Leietaker kan allikevel endre eller avbestille sitt opphold disse reglene er som følger:

Ved avbestilling av arrangement og overnatting:
  • 70-60 dager før ankomst: 50% avbestillingskostnad av bruttoverdi.
  • 59-30 dager før ankomst: 75% avbestillingskostand av bruttoverdi.
  • 29-0 dager før ankomst: 100% avbestillingskostand av bruttoverdi.
  • Avbestilling for grupper tilkommer en avbestillingskostand på kr 200 per pers.
proHemsedal som formidler av utleieenheter

proHemsedal er formidler av utleieenhetene og er ikke eier av disse. Hvis et leieforhold ikke kan gjennomføres grunnet årsaker utenfor proHemsedal sin innflytelse er proHemsedal berettiget til å kansellere leieavtalen og tilbakebetale innbetalt leie. proHemsedal forplikter seg likevel å prøve å tilby et annet, om mulig tilsvarende boende.

proHemsedal kan også oppheve avtalen i følgende tilfeller:
  • Hvis leietaker vanskjøtter boenheten eller forstyrrer ro og uorden kan formidler foreta utkastelse. proHemsedal har i slike tilfeller rett til ytterligere erstatning utover leien og depositum, inntil samtlige kostnader er oppgjort og betalt. Leietaker har i slike tilfeller ikke plikt på refusjon av verken leiebeløp eller andre utgifter.
Sykdom/ulykke:

Leietaker er selv ansvarlig for kostnader grunnet av ulykke eller sykdom i løpet av oppholdet. Vi anbefaler at leietaker kjøper reiseforsikring. Denne kan kjøpes hos forsikringsselskap.

Boenheten:

proHemsedal er ikke eier av boenhetene, men administrerer utleieforholdet mellom leietaker og eier av boenheten.

• I bekreftelsen mottar du per epost beskrivelse av boenheten, innholdsbeskrivelse og veibeskrivelse, samt kontaktopplysninger for inn-/utsjekking. Vi gjør oppmerksom på at sesongavhengige fasiliteter ikke nødvendigvis er tilgjengelige hele året. • Boenheten må maksimalt bebos av det antall personer som er angitt i beskrivelsen. Ved overskridelse kan utleier avvise dette antall personer. • Hvis ikke annet er oppgitt gjelder innsjekking etter kl.15.00 og utsjekking før kl. 12.00. proHemsedal har personlig innsjekk og utsjekk (så langt det lar seg fysisk gjennomføre). • På alle våre hytter er sengetøy ferdig pålagt, ved og sluttrengjøring inkl. i prisen. Selv om leietakeren leier sluttrengjøring skal boenheten etterlates ryddig, oppvasken skal være tatt, bord og benker skal være vasket samt søppel være tømt. • Strøm er inkludert i leien. Peisved er inkludert i leien . • Leietaker plikter å behandle boenheten og inventar slik at skade eller unødig slitasje unngås. Gjest er erstatningspliktig overfor eier for tap eller skade som påføres bygninger eller inventar. Støy og bråk på værelse som er til sjenanse for naboer kan føre til utkastelse. • Husdyr er ikke tillatt i boenheter, men kan i noen tilfeller ordnes på forespørsel. Leietaker plikter å informere om hund/dyr ved forespørsel/bestilling – eventuelt på e-post til info@proHemsedal.com • proHemsedal tar forbehold om feil i beskrivelse av boenheter og oppgitte priser.

Mangler ved utleieobjektet:

Ved problem eller mangler, skal leietaker snarest henvende seg til proHemsedal for å rapportere feil/mangelen. Leietakeren kan kreve full eller delvis refusjon for alvorlige mangler ved boenheten som er anmeldt senest 24 t. etter ankomst, hvis mangelen ikke er utbedret innen rimelig tid, samt har vært til ulempe for leietakeren under oppholdet. Leietakeren skal gi selger/formidler et skriftlig krav/forklaring innen 3 dager etter avreise for å påberope seg et rettslig krav. I motsatt fall mister leietakeren retten til å kreve erstatning. proHemsedal vurderer et eventuelt krav og bestemmer om det skal gis refusjon.

Force majeure:

Dersom oppholdet ikke kan gjennomføres p.g.a. force majeure (f.eks. ved krig, streiker, lockout, olje- og bensinrasjonering, grensestenginger, epidemier, natur- og forurensningskatastrofer etc.), kan både selger/formidler og leietakeren annullere leieavtalen. Hvis avtalen annulleres av leietakeren kan selger/formidler kreve en forholdsmessig erstatning for de omkostninger som er forbundet med oppholdets opphør.

Personvern:

Når du bestiller et opphold så registreres e-postadresse, navn, adresse og telefonnr. Disse opplysningene gis videre til eieren av produktet du kjøper/leier. Opplysingene brukes kun til å kontakte deg angående produktet hvis det er behov for det.

Retningslinjer for aktiviteter:

1. Priser

1.1 Selger tar forbehold om trykkfeil og forbeholder seg retten til å justere prisene uten foregående varsel.

1.2 Prisene er oppgitt i norske kroner.

2. Bestillings- og betalingsvilkår

2.1 Betalingen skjer når bestillingen gjennomføres og bestillingen er ikke godkjent før hele beløpet er betalt.

2.2 Når bestillingen er betalt blir det sendt en kvittering på e-post, dette er også billetten til den aktiviteten du har bestilt.

3. Avbestilling

3.1 Fra bestillerens side For å avbestille eller endre en bestilt aktivitet, må du ta direkte kontakt med selger. Avbestilling kan gjøres frem til 7 dager før aktivitetsdagen med full refusjon dersom ikke noe annet er spesifisert. Avbestilling mellom 2-6 dager før ankomst gir 50 % refusjon. Avbestilling mellom 0-1 dag før oppstartstidspunkt gis ingen refusjon. En endring fra din side betraktes som en avbestilling. Ved sykdom og legeattest gis full refusjon. Disse reglene gjelder for følgende aktivitetene: aking, hundekjøring, snøscooterkjøring, skiskole massasje, via ferrata, elvesnorkling, samtlige klatreaktiviteter med Hemsedal Fjellsport, elgsafari og utleie av utstyr som sykkel, fatbike, kano/kajakk etc.

3.1.4 Gruppebestillinger av aktiviteter Avbestilling av grupper fra 10 personer må skje minimum 2 uker før aktivitet for full refusjon. Avbestilling av 6-13 dager før aktivitet gis 50% refusjon. Avbestilling 0-5 dager før aktivitet gis null refusjon. 3.1.5 Avbestilling av pakker inkl. overnatting fra bestillers side Avbestilling innen 42 dager før ankomst gis 100% refusjon. Avbestilling mellom 41 og 7 dager før ankomst gir 50% refusjon.Avbestilling mellom 6-2 dag før ankomst gis 25% refusjon. Avbestilling mellom 0-1 dag før ankomst gis ingen refusjon. Ved sykdom og legeattest gis full refusjon. Kun skriftlige avbestillinger er gyldige!

3.2 prohemsedal AS avbestilling/kansellering 3.2.1 Kansellering av aktiviteten kan forekomme dersom det av sikkerhetsmessige årsaker ikke er forsvarlig å gjennomføre aktiviteten (for eksempel på grunn av været). Ved slik kansellering vil det bli gitt full refusjon med mindre partene blir enig om endring av tidspunkt for aktiviteten. 3.2.2 Selger kan avlyse aktiviteten dersom betingelser ikke er oppfylt, for eksempel minimum antall deltakere osv. Dersom dette forekommer vil bestiller få beskjed dagen før aktiviteten. Dersom bestiller ikke godtar endring av tidspunkt for aktiviteten vil det bli gitt full refusjon.

4. Hvem er ansvarlig?

4.1 Bestiller er ansvarlig: • For å vurdere om de er fysisk og psykisk skikket til å delta på den bestilte aktiviteten. • For å følge de instrukser som blir gitt før og under aktiviteten. • For å påse at eventuelle aldersgrenser blir overholdt. • For at ingen i følget møtet opp til en aktivitet i alkoholpåvirket tilstand. Dersom dette forekommer må vedkommende stå over aktiviteten og får ingen refusjon. • For å møte opp på rett sted og til rett tid som angitt i billetten

4.2 prohemsedal AS er ansvarlig: • Ovenfor bestiller når det gjelder kvaliteten av og gjennomførelsen av aktiviteten som er solgt. • For å oppgi riktig informasjon ang. tid, dag, prising, aldersgrense, hva aktiviteten innebærer og hvor den finner sted. • Forbeholder seg retten til å nekte deltakelse på aktiviteten dersom deltakeren er en trussel for sikkerheten.

4.3 Underleverandørene er ansvarlig: • For at aktiviteten blir gjennomført i henhold til beskrivelsen av aktiviteten. • Det som trengs for å gjennomføre aktiviteten i henhold til forsikringer, tillatelser, utstyr, bemanning osv.

5. Produktspesifikke vilkår

5.1 Utleie av kano og kajakk Leietakeren er personlig ansvarlig for kano/kajakk Leietakeren er selv ansvarlig for utstyret de får utlevert og må påse at dette kommer tilbake i rett stand til avtalt tid. Eventuelle skader må erstattes. Ved mistet eller stjålet kano/kajakk plikter leietaker å betale erstatning for kano/kajakk med NOK 5 000,- til Hemsedal Fjellsport. Ved ødeleggelse av redningsvest eller padleåre må en betale NOK 700,- i erstatning. Leietakerne er innforstått med at bruk av utstyret kan medføre skade eller tap av liv. Leietakeren påtar seg alt ansvar for egen helse ved eventuelle ulykker. Leietakeren er innforstått med at all bruk av leid utstyr skjer på eget ansvar og risiko. Alle skal etter norsk lov ha på regningsvest/flytevest i kanoene.

5.2. Utleie av sykler og fatbikes Forsikring dekker småskader av sykkel. Ved totalskade på ramme/dempere plikter kunde å betale en egenandel på kr. 4 000,- for fulldempede sykler, kr 2 000,- for terrengsykkel/fatbike, og kr. 1 000,- for barnesykler. Ved tyveri av sykkel, skal det meldes til politiet og kunde må være med å fylle ut/undertegne skjema for anmeldelse. Egenandel ved tyveri er kr. 10.000 for fulldempede sykler, og kr. 5000,- for terrengsykkel/fatbike. NB! Fulldempede sykler skal ikke forlates ulåst/taes med ut av sykkel/skianlegget hvis ikke annet er avtalt. Gyldig ID må vises for å kunne leie.

5.3. Utleie av Via Ferrata utstyr All klatring av Via Ferrata på Vesle Røggjin uten guide fra Hemsedal Fjellsport AS skjer på eget ansvar. Du må selv tilegne deg de kunnskapene som skal til for å klatre Via Ferrata på en trygg måte og selv sørge for å bruke godkjent Via Ferrata utstyr. Dersom du oppdager skader eller feil på Via Ferrataruta må dette rapporteres til Hemsedal Fjellsport på telefon 942 14 11 eller epost post@hemsedalfjellsport.no. Du er ikke dekket av noen forsikring fra eier av Via Ferrataruta. Guidede turer med Hemsedal Fjellsport er har førsterett på bruk av ruten.

6. Reklamasjon

6.1 Dersom bestiller påberoper seg mangler ved leveransen må dette tas opp med selger ved første anledning. Reklamasjonen må skje skriftlig og senest 1 uke etter dato for booket aktivitet. Ethvert søksmål mot selger reguleres av norsk rett.

7. Force majeure

7.1 Begge parter har rett til å gå bort fra avtalen dersom arrangementet ikke kan gjennomføres

Sist oppdatert:

Denne avtalen ble sist oppdatert 20.09.2022