Brukeravtale

Avtalen inkluderer også «Retningslinjer for personvern» som du kan lese på følgende link: https://web.booktech.no/privacy/dpa/?id=faerderkajakk

For produkt kjøpt via Færder Kajakk AS, heretter "arrangør".

Nettbooking - Generelle betingelser for bestillinger av aktivitetsarrangement

Arrangøren er ansvarlig for deg som kunde når du bestiller din opplevelse gjennom oss. Vi sørger for at du får nødvendig informasjon før du reiser og tar kontakt med deg dersom det oppstår vesentlige endringer vedrørende din bestilling. Dersom du har behov for å kontakte oss før eller under reiser, er vi tilgjengelige på telefon og epost. Kontaktinfo finner du på nettsiden.

Kunden plikter å lese informasjon i ordrebekreftelsen om hvert enkelt produkt som bestilles.

Betaling - Nettbooking

Betalingen skjer når bestillingen gjennomføres og bestillingen er ikke godkjent før hele beløpet er betalt. Aktiviteter kjøpt på internett refunderes ikke og gjelder for den datoen de er bestilt. Vi tar forbehold om trykkfeil og at priser på internett kan inneholde feil grunnet tekniske årsaker. 

Ansvar / forsikring / helse

Vi anbefaler alle å ha reiseforsikring som dekker sykdom etc.

Kunden er ansvarlig for:

 • For å vurdere om de er fysisk og psykisk skikket til å delta på den bestilte aktiviteten.
 • For å ha riktig bekledning til den bestilte aktiviteten.
 • For å følge de instrukser som blir gitt før og under aktiviteten.
 • For å påse at eventuelle aldersgrenser blir overholdt.
 • For at ingen i følget møter opp til en aktivitet i alkoholpåvirket tilstand. Dersom dette forekommer må vedkommende stå over aktiviteten, og ingen refusjon gis.
 • For å møte opp på rett sted og til rett tid som angitt i bookingbekreftelsen.
 • Gjestene kan bli gjort økonomisk ansvarlig for tap eller skade på utstyr som skyldes uaktsom eller forsettlig opptreden av deltakere.
 • For å ha egen forsikring, som evt. også dekker kostnader ved avbestilling grunnet sykdom.

Endring av bestilling

a) Bytte av aktivitet

Innen 14 dager før arrangementet kan kjøperen bytte til en annen aktivitet mot et administrasjonsgebyr på kr 300,- per person. Endringer som kreves senere enn 14 dager før arrangementstart, anser arrangøren som avbestilling og ny bestilling. Se punkt C. Mot et administrasjonsgebyr på kr 300,- per person kan kjøperen i samråd med arrangøren overdra en reservasjon som er fullt betalt til en annen person som fyller betingelsene for å kunne delta på aktiviteten. Overdragelsen kan ikke skje dersom dette er i strid med andre regler som arrangøren er bundet av.

b) Endringer på en bestilling

Endringer på en bestilling (f.eks. tillegg/fradrag, dato etc.) der bestillingssammendrag er sendt ut, kan medføre at det blir lagt til kr 300,- i administrasjonsgebyr.

c) Avbestilling

Ved avbestilling mer enn 14 dager før arrangementet: arrangøren beholder 10% av bestillingens totalsum eller sender regning på 10% av arrangementets totalsum.

Ved avbestilling:
 • 14 – 7 dager før arrangementet: Et administrasjonsgebyr på kr 300,- pr deltaker blir krevd av bestiller, eller det innbetalte beløp tilbakebetales med fradrag av et administrasjonsgebyr på kr 300,- per deltaker.
 • 6-4 virkedager før arrangementet: arrangøren beholder 50 % av bestillingens totalsum.
 • 3-0 virkedager før arrangementet eller ved manglende frammøte: arrangøren beholder 100% av bestillingens totalsum.

Dag 0 = startdato for aktiviteten. Det telles dager fra dag 0 og bakover i tid til den datoen arrangøren mottok skriftlig avbestilling.

Ved avbestilling av aktiviteter med totalbeløp under kr 3.000,-,  beholder arrangør uansett et adm.gebyr på kr 300 pr deltaker.

Avbestilling må sendes skriftlig på e-post til post@faerderkajakk.no innen startdato for aktiviteten, ellers anses det som "manglende frammøte".

Leverandøren er ansvarlig for:

 • For at aktiviteten blir gjennomført i henhold til beskrivelsen av aktiviteten.
 • For å oppgi riktig informasjon ang. tid, dag, prising, aldersgrense, hva aktiviteten innebærer og hvor den finner sted.
 • Det som trengs for å gjennomføre aktiviteten i henhold til forsikringer, tillatelser, utstyr, bemanning osv.
 • Forbeholder seg retten til å nekte deltakelse på aktiviteten dersom deltakeren er en trussel for sikkerheten.

NB! Alle aktiviteter skjer på egen risiko.

Force Majeure og værforbehold.

Hendelser utenfor arrangøren sin kontroll – brann, større tyveri, naturkatastrofer og lignende gir (Navn på leverandør), rett til å heve avtalen uten erstatningsansvar.  Vi tar forbehold om flytting av tidspunkt eller kansellering av arrangement grunnet vær eller forhold som tilsier at det vil være uforsvarlig å gjennomføre aktiviteten. Ved kansellering refunderes innbetalt beløp til kunden.

Personvern

Når du bestiller aktiviteter må det registreres en e-postadresse, navn, adresse og telefonnummer. Opplysninger brukes kun til å kontakte deg angående aktiviteten dersom det er behov for det.

Ved å bruke denne nettsiden samtykker du i at vi kan lagre cookies i din nettleser. "Cookies" - eller "Informasjonskapsler" - er en standard teknologi som brukes av de fleste nettsider i dag. Informasjonen vi samler inn bruker vi til å gjøre nettsidene våre bedre for våre kunder. Informasjonen benyttes kun internt og videreføres aldri til andre. Vi lagrer aldri informasjon som kan identifisere deg personlig. Hvis du benytter funksjonen "Husk meg" eller "Autoinnlogging" lagres det en cookie som gjør at vi automatisk kan logge deg inn.

Angrerett

Lov om Angrerett kapittel 6 §22 henviser til begrensningene i Angrerettloven. Punkt m) sier at «levering av innkvarteringstjenester for andre formål enn boligformål, transport av varer, bilutleietjenester, catering og tjenester knyttet til fritidsaktiviteter når det i avtalen er fastsatt en bestemt dato eller et bestemt tidsrom for utførelsen av slike tjenester, ». Enkeltstående tjenester som leveres på et bestemt tidspunkt eller innenfor et bestemt tidsrom gjelder alle produkter som overnatting, utflukter, transport og aktiviteter.