Brukeravtale

Avtalen inkluderer også «Retningslinjer for personvern» som du kan lese på følgende link: https://web.booktech.no/privacy/dpa/?id=hemsedalaktiv

Hemsedal Aktiv SA er ansvarlig for deg som kunde når du bestiller din opplevelse gjennom oss. Vi sørger for at du får nødvendig informasjon før du reiser og tar kontakt med deg dersom det oppstår vesentlige endringer vedrørende din bestilling. Dersom du har behov for å kontakte oss før eller under reiser, er vi tilgjengelige mandag-fredag 08.00-16.00. Vi kan kontaktes via telefon (+47) 483 86 018 eller e-post info@hemsedalaktiv.no

For produkt kjøpt via Hemsedal Aktiv SA, heretter kalt "selger".

1. Priser

1.1 Selger tar forbehold om trykkfeil og forbeholder seg retten til å justere prisene uten foregående varsel.

1.2 Prisene er oppgitt i norske kroner.

2. Bestillings- og betalingsvilkår for individuelle (for grupper og overnatting, se egne avsnitt)

2.1 Betalingen skjer når bestillingen gjennomføres og bestillingen er ikke godkjent før hele beløpet er betalt.

2.2 Når bestillingen er betalt blir det sendt en kvittering på e-post, dette er også billetten til den aktiviteten du har bestilt.

3. Avbestilling

3.1 Fra bestillerens side
For å avbestille eller endre en bestilt aktivitet, må du ta direkte kontakt med selger. Avbestilling kan gjøres frem til 7 dager før aktivitetsdagen mot et gebyr på kr 50,- dersom ikke annet er spesifisert
Avbestilling mellom 2-6 dager før ankomst gir 50 % refusjon.
Avbestilling mellom 0-1 dag før oppstartstidspunkt gis ingen refusjon.

Disse reglene gjelder for følgende aktivitetene: aking, hundekjøring, snøscootersafari, skiskole, massasje, via ferrata, elvesnorkling, samtlige klatreaktiviteter med Hemsedal Fjellsport, ridning, kanefart og utleie av utstyr som sykkel, via ferrata utstyr, kano/kajakk/SUP/ etc.

3.1.1 Gruppebestillinger av aktiviteter
Avbestilling av grupper fra 10-49 personer må skje minimum 2 uker før aktivitet mot et gebyr på kr 500,-.
Avbestilling av 7-13 dager før aktivitet gis 50% refusjon.
Avbestilling 0-6 dager før aktivitet gis null refusjon. Justering av antall deltakere med maksimum 10 % kan gjøres kostnadsfritt inntil 7 dager før aktivitetsdagen. Grupper på 50-99 personer kan avbestille inntil 3 uker før aktivitetsdag mot et gebyr på kr. 1000,-. Avbestilling 15-21 dager før aktivitetsdag gir 50% refusjon. Avbestilling 0-14 dager før aktivitetsdag gir 0% refusjon. Grupper på mer enn 100 personer kan avbestille inntil 5 uker før aktivitetsdag mot et gebyr på kr. 5000,-. Avbestilling 22-35 dager før gir 50% refusjon. Avbestilling 0-21 dager før aktivitetsdag gir 0% refusjon.

3.1.2 Avbestilling av pakker inkl. overnatting fra bestillers side
Avbestilling innen 42 dager før ankomst kan gjøres mot et gebyr på kr 500,-.
Avbestilling mellom 41 og 0 dager før ankomst gir ingen refusjon.

3.1.3
Avbestilling av overnatting.

Avbestilling av leiligheter og hytter har allment fri avbestilling frem til 42 dager før innsjekk, noen enheter har andre regler, og det oppgis ved bestilling. Avbestilling av hotell for individuelle Skarsnuten Hotel: Fri avbestilling inntil 14 dager før innsjekksdag. 13-3 dager innen ankomst belastes første natten. 2-0 dager innen ankomst belastes hele beløpet. Avbestilling av hotell for individuelle Fyri Resort og Skogstad Hotell: Kanseller din booking uten kostnad inntil 7 dager kl 18.00 før ankomst. Avbestilling hotell grupper: Grupper med færre enn 100 personer: Kostnadsfri avbestilling/ombestilling av hele eller deler av arrangementet kan skje frem til 8 uker innen ankomst. Deretter, og frem til 4 uker innen ankomst, vil 75 prosent av beløpet bli belastet. 100 prosent av beløpet belastes ved avbestilling/ombestilling av hele eller deler av arrangementet senere enn 4 uker innen ankomst. Avbestilling/ombestilling skal skje skriftlig. Justering av antall deltakere med 10 prosent kan skje kostnadsfritt frem til 4 uker innen ankomst. Deretter, og frem til 48 timer innen ankomst, kan antallet justeres ytterligere med 3 prosent. Justeres antallet senere enn 48 timer før ankomst, vil full kostnad bli belastet for hele eller deler av arrangementet. Grupper med flere enn 100 personer:Kostnadsfri avbestilling/ombestilling av hele eller deler av arrangementet kan skje frem til 18 uker innen ankomst. Deretter, og frem til 10 uker innen ankomst, vil 75 prosent av beløpet bli belastet. 100 prosent av beløpet belastes ved avbestilling/ombestilling av hele eller deler av arrangementet senere enn 10 uker innen ankomst. Avbestilling/ombestilling skal skje skriftlig. Justering av antall deltakere med 10 prosent kan skje kostnadsfritt frem til 4 uker innen ankomst. Deretter, og frem til 48 timer innen ankomst, kan antallet justeres ytterligere med 3 prosent. Justeres antallet senere enn 48 timer før ankomst, vil full kostnad bli belastet for hele eller deler av arrangementet. Vi forbeholder oss retten til å endre konferanselokaler på bakgrunn av deltakerantall.

Kun skriftlige avbestillinger er gyldige!

3.2 Hemsedal Aktiv SA avbestilling/kansellering

3.2.1 Kansellering av aktiviteten kan forekomme dersom det av sikkerhetsmessige årsaker ikke er forsvarlig å gjennomføre aktiviteten (for eksempel på grunn av været). Ved slik kansellering vil det bli gitt full refusjon med mindre partene blir enig om endring av tidspunkt for aktiviteten.

3.2.2 Selger kan avlyse aktiviteten dersom betingelser ikke er oppfylt, for eksempel minimum antall deltakere osv. Dersom dette forekommer vil bestiller få beskjed dagen før aktiviteten. Dersom bestiller ikke godtar endring av tidspunkt for aktiviteten vil det bli gitt full refusjon.

4. Hvem er ansvarlig?

4.1 Bestiller er ansvarlig:

  • For å vurdere om de er fysisk og psykisk skikket til å delta på den bestilte aktiviteten.
  • For å følge de instrukser som blir gitt før og under aktiviteten.
  • For å påse at eventuelle aldersgrenser blir overholdt.
  • For at ingen i følget møtet opp til en aktivitet i alkoholpåvirket tilstand. Dersom dette forekommer må vedkommende stå over aktiviteten og får ingen refusjon.
  • For å møte opp på rett sted og til rett tid som angitt i billetten

4.2 Hemsedal Aktiv SA er ansvarlig:

  • Ovenfor bestiller når det gjelder kvaliteten av og gjennomførelsen av aktiviteten som er solgt.
  • For å oppgi riktig informasjon ang. tid, dag, prising, aldersgrense, hva aktiviteten innebærer og hvor den finner sted.
  • Forbeholder seg retten til å nekte deltakelse på aktiviteten dersom deltakeren er en trussel for sikkerheten.

4.3 Underleverandørene er ansvarlig:

  • For at aktiviteten blir gjennomført i henhold til beskrivelsen av aktiviteten.
  • Det som trengs for å gjennomføre aktiviteten i henhold til forsikringer, tillatelser, utstyr, bemanning osv.

5. Produktspesifikke vilkår

5.1 Utleie av kano og kajakk

Leietakeren er personlig ansvarlig for kano/kajakk Leietakeren er selv ansvarlig for utstyret de får utlevert og må påse at dette kommer tilbake i rett stand til avtalt tid. Eventuelle skader må erstattes. Ved mistet eller stjålet kano/kajakk plikter leietaker å betale erstatning for kano/kajakk med NOK 5 000,- til Hemsedal Fjellsport. Ved ødeleggelse av redningsvest eller padleåre må en betale NOK 700,- i erstatning. Leietakerne er innforstått med at bruk av utstyret kan medføre skade eller tap av liv. Leietakeren påtar seg alt ansvar for egen helse ved eventuelle ulykker.
Leietakeren er innforstått med at all bruk av leid utstyr skjer på eget ansvar og risiko. Alle skal etter norsk lov ha på redningsvest/flytevest i kanoene.

5.2. Utleie av sykler

Forsikring dekker småskader av sykkel. Ved totalskade på ramme/dempere plikter kunde å betale en egenandel på kr. 4 000,- for fulldempede sykler, kr 2 000,- for terrengsykkel/fatbike, og kr. 1 000,- for barnesykler. Ved tyveri av sykkel, skal det meldes til politiet og kunde må være med å fylle ut/undertegne skjema for anmeldelse. Egenandel ved tyveri er kr. 10.000 for fulldempede sykler, og kr. 5000,- for terrengsykkel.
NB! Fulldempede sykler skal ikke forlates ulåst/taes med ut av sykkel/skianlegget hvis ikke annet er avtalt. Gyldig ID må vises for å kunne leie.

5.3. Utleie av Via Ferrata utstyr

All klatring av Via Ferrata på Vesle Røggjin uten guide fra Hemsedal Fjellsport AS skjer på eget ansvar. Du må selv tilegne deg de kunnskapene som skal til for å klatre Via Ferrata på en trygg måte og selv sørge for å bruke godkjent Via Ferrata utstyr. Dersom du oppdager skader eller feil på Via Ferrataruta må dette rapporteres til Hemsedal Fjellsport på telefon 942 14 11 eller epost post@hemsedalfjellsport.no. Du er ikke dekket av noen forsikring fra eier av Via Ferrataruta.
Guidede turer med Hemsedal Fjellsport er har førsterett på bruk av ruten.

6. Reklamasjon

6.1 Dersom bestiller påberoper seg mangler ved leveransen må dette tas opp med selger ved første anledning.

6.2 Reklamasjonen må skje skriftlig og senest 1 uke etter dato for booket aktivitet.

6.3 Ethvert søksmål mot selger reguleres av norsk rett.

7. Force majeure

7.1 Begge parter har rett til å gå bort fra avtalen dersom arrangementet ikke kan gjennomføres som følge av krigshandlinger, naturkatastrofer, arbeidsmarkedskonflikter, lengre avbrudd i vann- eller energitilførsel, brann eller tilsvarende større hendelser som ingen av partene har kunnet forutse eller påvirke.

8. Personvern

8.1 Når du bestiller aktiviteter må det registreres en e-postadresse, navn, adresse og telefonnummer. Disse opplysningene gis videre til eieren av aktiviteten du har bestilt. Opplysninger brukes kun til å kontakte deg angående aktiviteten dersom det er behov for det.

8.2 Ved å bruke denne nettsiden samtykker du i at vi kan lagre cookies i din nettleser. "Cookies" - eller "Informasjonskapsler" - er en standard teknologi som brukes av de fleste nettsider i dag. Informasjonen vi samler inn bruker vi til å gjøre nettsidene våre bedre for våre kunder. Informasjonen benyttes kun internt og videreføres aldri til andre. Vi lagrer aldri informasjon som kan identifisere deg personlig. Hvis du benytter funksjonen "Husk meg" eller "Autoinnlogging" lagres det en cookie som gjør at vi automatisk kan logge deg inn.

9. Grupper

9.1 Hemsedal Aktiv SA hjelper deg gjerne dersom du ønsker å bestille for en større gruppe. Vi kan være behjelpelige med aktiviteter, transport, mat og overnatting. Kontakt oss per telefon eller e-post for tilbud.

10. Sist oppdatert

10.1 Denne avtalen ble sist oppdatert 18.10.2022

Hemsedal Aktiv SA
Org. nr: 814 555 062
Hemsedal Veksthus, Postboks 101, NO-3560 Hemsedal
Tlf: +4748386018
info@hemsedalaktiv.no