Brukeravtale

Avtalen inkluderer også «Retningslinjer for personvern» som du kan lese på følgende link: https://web.booktech.no/privacy/dpa/?id=hemsedalaktiv

Hemsedal Aktiv SA er ansvarlig for deg som kunde når du bestiller din opplevelse gjennom oss. Vi sørger for at du får nødvendig informasjon før du reiser og tar kontakt med deg dersom det oppstår vesentlige endringer vedrørende din bestilling. Dersom du har behov for å kontakte oss før eller under reiser, er vi tilgjengelige mandag-fredag 08.00-16.00. Vi kan kontaktes via telefon (+47) 483 86 018 eller e-post info@hemsedalaktiv.no

For produkt kjøpt via Hemsedal Aktiv SA, heretter kalt "selger".

1. Priser

1.1 Selger tar forbehold om trykkfeil og forbeholder seg retten til å justere prisene uten foregående varsel.

1.2 Prisene er oppgitt i norske kroner.

2. Bestillings- og betalingsvilkår

2.1 Betalingen skjer når bestillingen gjennomføres og bestillingen er ikke godkjent før hele beløpet er betalt.

2.2 Når bestillingen er betalt blir det sendt en kvittering på e-post, dette er også billetten til den aktiviteten du har bestilt.

3. Avbestilling

3.1 Fra bestillerens side
For å avbestille eller endre en bestilt aktivitet, må du ta direkte kontakt med selger. Avbestilling kan gjøres frem til 7 dager før aktivitetsdagen med full refusjon dersom ikke noe annet er spesifisert.
Avbestilling mellom 2-6 dager før ankomst gir 50 % refusjon.
Avbestilling mellom 0-1 dag før oppstartstidspunkt gis ingen refusjon. En endring fra din side betraktes som en avbestilling.
Ved sykdom og legeattest gis full refusjon.

Disse reglene gjelder for følgende aktivitetene: aking, hundekjøring, snøscooterkjøring, skiskole massasje, via ferrata, elvesnorkling, samtlige klatreaktiviteter med Hemsedal Fjellsport, elgsafari og utleie av utstyr som sykkel, fatbike, kano/kajakk etc.

3.1.1 Ukesturer på hest med Hemsedal Hestesenter
Ved avbestilling før 1. mai får man full refusjon.
Ved avbestilling senere enn 1. mai beholder Hemsedal Hestesenter et depositum på kr. 1700,-.

3.1.2 Kurs med Fjellsentralen AS
Avbestilling av kurs minimum 3 uker før datoen for kurset gis full refusjon.
Avbestilling av kurs for mindre enn 3 uker før gis 50 % refusjon.
Avbestilling 1 uke før gis ingen refusjon.

3.1.3: Arrangementet Topptur Akademiet med Fjellsentralen AS og Harahorn Hotell og Restaurant

Avbestilling minimum 3 uker før datoen for kurset gis full refusjon.
Avbestilling mindre enn 3 uker før gis 50 % refusjon.
Avbestilling 1 uke før gis ingen refusjon.
Disse reglene gjelder også ved sykdom og legeattest. Refusjon må da gå på hver enkelt deltakers forsikring.

3.1.4 Gruppebestillinger av aktiviteter
Avbestilling av grupper fra 10 personer må skje minimum 2 uker før aktivitet for full refusjon.
Avbestilling av 6-13 dager før aktivitet gis 50% refusjon.
Avbestilling 0-5 dager før aktivitet gis null refusjon.

3.1.5 Avbestilling av pakker inkl. overnatting fra bestillers side
Avbestilling innen 42 dager før ankomst gis 100% refusjon.
Avbestilling mellom 41 og 7 dager før ankomst gir 50% refusjon.
Avbestilling mellom 6-2 dag før ankomst gis 25% refusjon.
Avbestilling mellom 0-1 dag før ankomst gis ingen refusjon.
Ved sykdom og legeattest gis full refusjon.

Kun skriftlige avbestillinger er gyldige!

3.2 Hemsedal Aktiv SA avbestilling/kansellering

3.2.1 Kansellering av aktiviteten kan forekomme dersom det av sikkerhetsmessige årsaker ikke er forsvarlig å gjennomføre aktiviteten (for eksempel på grunn av været). Ved slik kansellering vil det bli gitt full refusjon med mindre partene blir enig om endring av tidspunkt for aktiviteten.

3.2.2 Selger kan avlyse aktiviteten dersom betingelser ikke er oppfylt, for eksempel minimum antall deltakere osv. Dersom dette forekommer vil bestiller få beskjed dagen før aktiviteten. Dersom bestiller ikke godtar endring av tidspunkt for aktiviteten vil det bli gitt full refusjon.

4. Hvem er ansvarlig?

4.1 Bestiller er ansvarlig:

  • For å vurdere om de er fysisk og psykisk skikket til å delta på den bestilte aktiviteten.
  • For å følge de instrukser som blir gitt før og under aktiviteten.
  • For å påse at eventuelle aldersgrenser blir overholdt.
  • For at ingen i følget møtet opp til en aktivitet i alkoholpåvirket tilstand. Dersom dette forekommer må vedkommende stå over aktiviteten og får ingen refusjon.
  • For å møte opp på rett sted og til rett tid som angitt i billetten

4.2 Hemsedal Aktiv SA er ansvarlig:

  • Ovenfor bestiller når det gjelder kvaliteten av og gjennomførelsen av aktiviteten som er solgt.
  • For å oppgi riktig informasjon ang. tid, dag, prising, aldersgrense, hva aktiviteten innebærer og hvor den finner sted.
  • Forbeholder seg retten til å nekte deltakelse på aktiviteten dersom deltakeren er en trussel for sikkerheten.

4.3 Underleverandørene er ansvarlig:

  • For at aktiviteten blir gjennomført i henhold til beskrivelsen av aktiviteten.
  • Det som trengs for å gjennomføre aktiviteten i henhold til forsikringer, tillatelser, utstyr, bemanning osv.

5. Produktspesifikke vilkår

5.1 Utleie av kano og kajakk

Leietakeren er personlig ansvarlig for kano/kajakk Leietakeren er selv ansvarlig for utstyret de får utlevert og må påse at dette kommer tilbake i rett stand til avtalt tid. Eventuelle skader må erstattes. Ved mistet eller stjålet kano/kajakk plikter leietaker å betale erstatning for kano/kajakk med NOK 5 000,- til Hemsedal Fjellsport. Ved ødeleggelse av redningsvest eller padleåre må en betale NOK 700,- i erstatning. Leietakerne er innforstått med at bruk av utstyret kan medføre skade eller tap av liv. Leietakeren påtar seg alt ansvar for egen helse ved eventuelle ulykker.
Leietakeren er innforstått med at all bruk av leid utstyr skjer på eget ansvar og risiko. Alle skal etter norsk lov ha på regningsvest/flytevest i kanoene.

5.2. Utleie av sykler og fatbikes

Forsikring dekker småskader av sykkel. Ved totalskade på ramme/dempere plikter kunde å betale en egenandel på kr. 4 000,- for fulldempede sykler, kr 2 000,- for terrengsykkel/fatbike, og kr. 1 000,- for barnesykler. Ved tyveri av sykkel, skal det meldes til politiet og kunde må være med å fylle ut/undertegne skjema for anmeldelse. Egenandel ved tyveri er kr. 10.000 for fulldempede sykler, og kr. 5000,- for terrengsykkel/fatbike.
NB! Fulldempede sykler skal ikke forlates ulåst/taes med ut av sykkel/skianlegget hvis ikke annet er avtalt. Gyldig ID må vises for å kunne leie.

5.3. Utleie av Via Ferrata utstyr

All klatring av Via Ferrata på Vesle Røggjin uten guide fra Hemsedal Fjellsport AS skjer på eget ansvar. Du må selv tilegne deg de kunnskapene som skal til for å klatre Via Ferrata på en trygg måte og selv sørge for å bruke godkjent Via Ferrata utstyr. Dersom du oppdager skader eller feil på Via Ferrataruta må dette rapporteres til Hemsedal Fjellsport på telefon 942 14 11 eller epost post@hemsedalfjellsport.no. Du er ikke dekket av noen forsikring fra eier av Via Ferrataruta.
Guidede turer med Hemsedal Fjellsport er har førsterett på bruk av ruten.

6. Reklamasjon

6.1 Dersom bestiller påberoper seg mangler ved leveransen må dette tas opp med selger ved første anledning.

6.2 Reklamasjonen må skje skriftlig og senest 1 uke etter dato for booket aktivitet.

6.3 Ethvert søksmål mot selger reguleres av norsk rett.

7. Force majeure

7.1 Begge parter har rett til å gå bort fra avtalen dersom arrangementet ikke kan gjennomføres som følge av krigshandlinger, naturkatastrofer, arbeidsmarkedskonflikter, lengre avbrudd i vann- eller energitilførsel, brann eller tilsvarende større hendelser som ingen av partene har kunnet forutse eller påvirke.

8. Personvern

8.1 Når du bestiller aktiviteter må det registreres en e-postadresse, navn, adresse og telefonnummer. Disse opplysningene gis videre til eieren av aktiviteten du har bestilt. Opplysninger brukes kun til å kontakte deg angående aktiviteten dersom det er behov for det.

8.2 Ved å bruke denne nettsiden samtykker du i at vi kan lagre cookies i din nettleser. "Cookies" - eller "Informasjonskapsler" - er en standard teknologi som brukes av de fleste nettsider i dag. Informasjonen vi samler inn bruker vi til å gjøre nettsidene våre bedre for våre kunder. Informasjonen benyttes kun internt og videreføres aldri til andre. Vi lagrer aldri informasjon som kan identifisere deg personlig. Hvis du benytter funksjonen "Husk meg" eller "Autoinnlogging" lagres det en cookie som gjør at vi automatisk kan logge deg inn.

9. Grupper

9.1 Hemsedal Aktiv SA hjelper deg gjerne dersom du ønsker å bestille for en større gruppe. Vi kan være behjelpelige med aktiviteter, transport, mat og overnatting. Kontakt oss per telefon eller e-post for tilbud.

10. Sist oppdatert

10.1 Denne avtalen ble sist oppdatert 12.07.2018

Hemsedal Aktiv SA
Org. nr: 814 555 062
Postboks 101, NO-3560 Hemsedal
Tlf: +47 483 86 018
info@hemsedalaktiv.no