Brukeravtale

Avtalen inkluderer også «Retningslinjer for personvern» som du kan lese på følgende link: https://web.booktech.no/privacy/dpa/?id=liapark

For produkt kjøpt via Liapark Resort AS, heretter "selger/formidler".

1. Priser

1.1 Selger/formidler tar forbehold om prisendringer som følge av endringer i statens bestemmelser om avgifter. Endring i avgiftene vil gi utleier rett til automatisk endring i prisene både i oppgitte tilbud og allerede bestilte opphold.

2. Leieforholdet

2.1 Bestillingen er bindende for partene ved en skriftlig, muntlig eller elektronisk (via internett, e-post eller tekstmelding fra telefon) bestilling. Elektronisk bekreftelse sendes leietaker omgående etter bestilling. Dersom oppholdet er bestilt gjennom agent eller andre så gjelder formidlerens betalings og avbestillingsvilkår.

2.2 Ved online booking bekreftes og betales oppholdet online med kredittkort iht. betingelser.

3. Betalingsvilkår

3.1 Ved inngåelse av leieavtalen oversender selger/formidler bekreftelse til leietakeren.

3.2 Betaling skal gjøre umiddelbart etter bestilling. Ved problemer med å utføre betalingen må leietaker ta kontakt med selger/formidler umiddelbart. Ved fakturabetaling gjelder egne vilkår.

3.3 Dersom leiebeløpet ikke er innbetalt innen betalingsfristen, kan selger/formidler annullere leieavtalen. Selger/formidler betrakter manglende betaling som misligholdelse, og leietakeren har ikke krav på oppfyllelse av leieavtale.

3.4 Prisene er oppgitt i norske kroner.

4. Boenheten

4.1 I bekreftelsen finnes boenhetens navn, innholdsbeskrivelse og veibeskrivelse, samt kontaktopplysninger for inn-/utsjekking og sluttrengjøring.

4.2 Boenheten må maksimalt bebos av det antall personer som er angitt i beskrivelsen. Ved overskridelse kan utleier avvise dette antall personer.

4.3 Innsjekking etter kl. 16.00. Utsjekking før kl. 11.00. Ved utsjekking leveres nøkkelen på samme sted som den er hentet.

4.4 Boenheten skal etterlates ryddig, sengetøy og håndklær legges inne i et dynetrekk i gangen, oppvasken skal være tatt, bord og benker skal være vasket samt søppel satt i nærmeste container. Selger/formidler forbeholder seg retten til å fakturere det antall timer en eventuell merkostnad med dette, dersom dette punktet ikke er overholdt.

4.5 Strøm er inkludert i leien. Strøm til el.biler kan ikke lenger lades fra hytteveggen. Vi anbefaler ladestasjoner på Ål sentrum. Peisved er inkludert i leien for noen boenheter, dette er beskrevet i bekreftelsen. Ved til bålpanner må bestilles hos utleier.

4.6 Gjest plikter å behandle boenheten og inventar slik at skade eller unødig slitasje ikke oppstår. Gjest er erstatningspliktig overfor eier for tap eller skade som påføres bygninger eller inventar. Støy og bråk på værelse som er til sjenanse for øvrige gjester er forbudt og kan føre til utkastelse. Ved utkastelse refunderes ikke leien.

4.7 Husdyr kan være tillatt i noen boenheter. Dette er beskrevet på nettsidene, samt i bekreftelsen. Leietaker plikter å informere om hund ved forespørsel/bestilling.

4.8 Selger/formidler tar forbehold om feil i beskrivelse av boenheter og oppgitte priser.

4.9 Selger/formidler har en aldersgrense på leie av hytte på 25 år. Dersom det er foretatt elektronisk booking av personer under denne aldersgrensen, forbeholder selger/formidler seg retten til å annulere kontraken. I enkelte tilfeller kan det gis dispansasjon for personer under 25 år. Dette må immidlertid avtales direkte med selger/formidler på forhånd.

5. Avbestilling

5.1 Leietaker avbestilling:
Alle bestillinger er endelige og kan ikke avbestilles. Bestiller må gi umiddelbart beskjed til utleier hvis bestiller ikke kan benytte seg av en bestilling. Utleier kan da forsøke å leie ut enheten til noen andre. Lar dette seg gjøre vil bestiller få tilbake inntil 90% av fakturasummen. Vi anbefaler at du sikrer deg med en reiseforsikring som vil kunne dekke disse kostnadene.

5.2 Utleiers avbestilling:
Selger/formidler kan oppheve avtalen i følgende tilfeller:

5.2.1 Utleier/eier kan foreta utkastelse dersom leietakeren vanskjøtter boenheten eller forstyrrer ro og orden. Selger/formidler har i slike tilfeller rett til ytterligere erstatning utover leien og depositum, inntil samtlige kostnader er oppgjort og betalt. Eventuelle ekstrautgifter i forbindelse med hjemreise betales av leietakeren.

5.2.2 Klargjøring for innsjekking er etter kl. 16.00. Dersom uforutsett hendelse fører til at boenheten ikke kan benyttes, skal selger/formidler forsøke å finne annet boalternativ. Selger/formidler skal forsøke å finne best mulig boenhet, men kan likevel ikke garantere like bra standard. Leietaker betaler samme pris, eller lavere hvis den nye boenheten har lavere pris enn opprinnelig bestilte boenhet.

5.2.3 Dersom leietakeren ikke betaler leien innen fristen kan selger/formidler avbestille avtalen.

6. Force majeure

6.1 Dersom oppholdet ikke kan gjennomføres p.g.a. force majeure (f.eks. ved krig, streiker, lockout, olje- og bensinrasjonering, grensestenginger, epidemier, natur- og forurensningskatastrofer etc.), kan både selger/formidler og leietakeren annullere leieavtalen. Hvis avtalen annulleres av leietakeren kan selger/formidler kreve en forholdsmessig erstatning for de omkostninger som er forbundet med oppholdets opphør.

7. Sykdom/ulykke

7.1 Leietakeren må selv bære kostnader, som oppstår på grunn av sykdom eller ulykke i løpet av oppholdet. Dette gjelder også utlegg til en eventuell nødvendig hjemtransport av leietakeren. Dersom leietakerens helsetilstand er betenkelig, anbefaler selger/formidler, at det oppsøkes lege før bestilling. Vi anbefaler at leietaker kjøper en avbestillingsforsikring uten selvrisiko. Denne kan kjøpes hos forsikringsselskap.

8. Mangler

8.1 Ved problem eller mangler, skal leietaker snarest henvende seg til eier/kontaktperson oppgitt i bekreftelse.

8.2 Leietakeren kan kreve erstatning for mangler ved boenheten som er anmeldt senest 24 t. etter ankomst, hvis mangelen ikke er utbedret innen rimelig tid, samt har vært til ulempe for leietakeren under oppholdet. Leietakeren skal gi selger/formidler et skriftlig krav/forklaring innen 3 dager etter avreise for å påberope seg et rettslig krav. I motsatt fall mister leietakeren retten til å kreve erstatning.

9. Personvern

9.1 Når du bestiller et opphold så registreres e-postadresse, navn, adresse og telefonnr. Disse opplysningene gis videre til eieren av produktet du kjøper/leier. Opplysningene brukes kun til å kontakte deg angående produktet hvis det er behov for det.

9.2 Ved å bruke denne nettsiden samtykker du i at vi kan lagre cookies i din nettleser. "Cookies" - eller "Informasjonskapsler" - er en standard teknologi som brukes av de fleste nettsider i dag. Informasjonen vi samler inn bruker vi til å gjøre nettsidene våre bedre for våre kunder. Informasjonen benyttes kun internt og videreføres aldri til andre. Vi lagrer aldri informasjon som kan identifisere deg personlig. Hvis du benytter funksjonen "Husk meg" eller "Autoinnlogging" lagres det en cookie som gjør at vi automatisk kan logge deg inn.

10. Sist oppdatert

10.1 Denne avtalen ble sist oppdatert 25.04.2023