Julemarked på Vikingodden

Lørdag 4. desember kl 12-16: Mens vikingene jobber med skipene kan du nyte en dag på Vikingodden med lukter, smaker, lyder og noe godt for øyet. Du finner ganske sikkert noe du ønsker å gi bort, eller beholde selv også. Velkommen lørdag 4. desember kl 12-16!

Arrangement

Vikingodden

Oseberg Vikingarv

Les mer / bestilling

Vikingroeren

Nye turer kommer i mai 2022: Det gir en spesiell følelse å vite at man skal føre en 13 tonn tung replika av Osebergskipet i nøyaktig de samme farvannene som hun seilte i for 1200 år siden. Uten andre hjelpemidler enn mannskapets muskelkraft og Høvedsmannens kløkt. Ingen motor, ingen baugtruster… Ingen sak!

Vikingtid

Oseberg Vikingarv

Les mer / bestilling