Avtalebetingelser

Avtalebetingelsene inkluderer også «Retningslinjer for personvern» som du kan lese på følgende link: https://web.booktech.no/privacy/dpa/?id=basecampvega

For produkt kjøpt via Ravnfloget Base Camp Vega AS, heretter "BCV / Base Camp Vega".

 

Avtalebetingelser for bestillinger av aktivitetsarrangement

Bestillers ansvar

 • Før man foretar en endelig bestilling, skal man lese og gjøre seg kjent med viktig informasjon/regler om produktet. Bestiller er ansvarlig for at kjøpet er i henhold til egne ønsker.
 • Bestiller er ansvarlig for å forsikre seg om at opplysningene i bekreftelsen er i samsvar med bestillingen.
 • Base Camp Vega tar ikke ansvar for bestillinger som på grunn av tekniske problemer ikke er kommet frem til Base Camp Vega.

Betaling - Nettbooking

 • Bestiller må sørge for at man nås på den e-postadressen man oppgir ved registrering.
 • Bestiller er ansvarlig for å ta vare på e-postbekreftelsen og ha denne med i utskrevet eller elektronisk form ved oppmøtet hos Base Camp Vega.
 • Aktiviteter kjøpt på internett refunderes ikke og gjelder for den datoen og klokkeslettet som er bestilt.
 • Det er ikke anledning til å bytte eller flytte bestilt klatretur til en annen dag.
 • Dersom du ikke selv kan delta, er det imidlertid mulig å overdra turen til en annen deltaker.
 • Vi tar forbehold om trykkfeil og at priser på internett kan inneholde feil grunnet tekniske årsaker.

Tid og sted for klatreturen

Utstyr

Base Camp Vega stiller alt klatreutstyr som trengs til aktiviteten. Gjester som tar av seg eller endrer på utdelt utstyr underveis, må selv sørge for at en instruktør får kontrollert at utstyret fortsatt sitter korrekt på. Deltakeren er selv ansvarlig for at utstyret blir levert komplett tilbake når arrangementet er avsluttet. Hvis noen må gå tidligere, må dette informeres om ved ankomst, slik at vi får avtalt tilbakelevering av utstyret.

Bekledning – kle deg etter været

For at den enkelte gjest skal få best mulig utbytte av aktivitetene anbefaler vi at man har fritidstøy, regntøy og gode tursko med stiv såle. Jenter bør ha med hårstrikk. Ta gjerne med en sekk til ekstra tøy, fotoapparat, niste eller sjokolade og drikke. Det er ikke innlagt vann på oppmøteplassen.

Sikkerhet Via Ferrata

Ta med en liten ryggsekk og nok drikke. Vi gir deg nødvendig opplæring i bruk av sikkerhetsutstyret. Hvis du underveis blir usikker på innkobling etc. må du tilkalle instruktøren for kontrollsjekk. Shorts/bukse bør dekke knærne. Sko med stiv såle eller fjellstøvler er lettere å klatre med enn joggesko med myk såle. Det er tillatt for barn som er over 140 cm. De minste må selvsagt være i følge med voksne foresatte. Ytterligere sikkerhetsforskrifter kan gjennomgås her: https://www.ravnfloget.no/sikkerhetsforskrifter/

Ansvar / forsikring / helse

Klatreturen i Ravnfloget Via Ferrata er ikke anbefalt for personer over 120 kg eller personer med hjerte-/lunge-/rygg-/nakke problemer eller gravide. Klatreturdeltakere klatrer på eget ansvar og må selv sørge for egne forsikringer. Deltakerne kan bli gjort økonomisk ansvarlig for tap eller skade på utstyr som skyldes uaktsom eller forsettlig opptreden.

Alkohol og aktivitet hører ikke sammen

Av sikkerhetsmessige grunner har vi det alkoholfritt før og under alle aktiviteter. Det er ikke anledning til å ha med eget alkoholholdig drikke.

Sykdom og avbrudd

Bestiller er ansvarlig for relevante forsikringer som gjelder både bestillerforhold og reise/opphold (reise – og fritidsforsikring inkl. avbestillingsforsikring og reisansvarforsikring). Hvis en deltaker må avbryte en tur, er arrangøren ikke ansvarlig for ekstra kostnader som følge av avbruddet. Deltaker har heller ikke krav på refusjon av hele eller deler av turkostnaden.

Avlysning av tur

Arrangøren kan avlyse en tur på grunn av force majeure, vanskelige eller risikable værforhold, mangel på guide eller andre forhold som ligger utenfor vår kontroll. Ved avlysning plikter arrangøren å underrette deltakerne så snart som mulig. Avlyses et arrangement på grunn av de nevnte årsaker, vil deltakere få tilbud om ny tur. Dersom dette ikke er mulig, blir hele det innbetalte beløp tilbakebetalt. Utover dette har deltakerne ikke krav på erstatning.

 

Avtalebetingelser for bestillinger av overnatting

Bestillers ansvar

 • Før man foretar en endelig bestilling, skal man lese og gjøre seg kjent med viktig informasjon/regler om produktet.
 • Bestiller er ansvarlig for at kjøpet er i henhold til egne ønsker.
 • Bestiller er ansvarlig for å forsikre seg om at opplysningene i bekreftelsen er i samsvar med bestillingen.
 • BCV tar ikke ansvar for bestillinger som på grunn av tekniske problemer ikke er kommet frem til BCV.

Betaling - Nettbooking

 • All betaling skal skje i forkant av oppholdet.
 • Bestiller må sørge for at man nås på den e-postadressen man oppgir ved registrering.
 • Avtalen er bindende mellom partene når leietaker har mottatt en bekreftelse på bestillingen og oppholdet er betalt.
 • Bestiller er ansvarlig for å ta vare på e-postbekreftelsen og ha denne med i utskrevet eller elektronisk form ved oppmøtet hos BCV.

Endring/Avbestilling

 • Leietaker må selv ordne med reiseforsikring og/eller avbestillingsforsikring som dekker eventuelle kostnader som følge av at sykdom eller andre omstendigheter gjør at leietaker ikke kan benytte bestilt overnatting og/eller tilleggstjenester.
 • Ved en eventuell avbestilling av oppholdet, skal selve avbestillingen meddeles BCV, mens et eventuelt krav om økonomisk kompensasjon skal rettes til forsikringsselskapet.
 • BCV vil være behjelpelig med å endre datoer for oppholdet hvis mulig.

Leietakers ansvar

 • NB1! - Ferdsel på terrassene
  • ‘Ærfuglhusene’ er plassert på terrasseplattinger med enkelt rekkverk.
  • Enkelte hytter ligger ganske høyt over bakken og leietaker må utvise forsiktighet ved ferdsel på terrassene. Barn må passes på!
  • Unngå mindreårige barn i hytte nummer 5, 15 og 16!
 • NB2! - På hvert ‘Ærfuglhus’ er det en stor luke som kan åpnes og lukkes.
  • Denne må være stengt når man forlater hytta!
  • Den må ikke åpnes ved sterk vind!
  • Man bør være 2 personer ved stenging av luken!
  • Vis forsiktighet for å unngå klemskader!
 • NB3! – Hundene må holdes i bur inne i ‘Ærfuglhusene’ og skal ikke være oppe i sengene!
 • Leietaker må behandle overnattingsstedet forsvarlig og alt skal ved avreise være i samme stand som ved overtakelse.
 • Leietaker plikter å erstatte eventuelle skader som forvoldes på overnattingsstedet, inkludert inventar og eiendom ellers.
 • Leietaker har et tilsvarende ansvar for slike skader forvoldt av personer som deltar i leien eller som leietaker på annen måte gir adgang til hytteområdet.

Sist oppdatert

Denne avtalen ble sist oppdatert 07.06.2021